Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjonis oli tänasel kohtumisel Euroopa Komisjoni asepresidendi, transpordivolinik Siim Kallasega kõne all Euroopa Liidu uue eelarvekava aastateks 2014-2020 transpordisektoriga seotud muudatused. 

Kallase sõnul on uues eelarvekavas suurendatud vahendeid teadus- ja arendustegevusele ning loodud infrastruktuuri rahastamise fond ehk Euroopa ühendamise rahastamisvahend (EÜR). EÜR  näeb ette edendada transpordi tuumvõrgu, prioriteetsete energiakoridoride ja digitaalse taristu valmimist. Sellised majanduskasvu suurendavad ühendused võimaldavad paremat pääsu siseturule ja lõpetavad teatavate majanduspiirkondade isolatsiooni. Euroopa Komisjon leiab, et just transporditaristu on Lääne- ja Ida-Euroopas ebavõrdselt arenenud ning see ebavõrdsus tuleb kõrvaldada. Euroopa ühendamise rahastust finantseeritaks eelnevalt kindlaks määratud ja ELi huvide seisukohast prioriteetseid transpordi-, energia- ning info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia (IKT) taristuid.
 
Elava arutluse käigus käsitles komisjon Eesti jaoks olulisi aspekte, et saada teavet vahendite saamiseks Euroopa Liidu uue eelarvekava kaudu.
 
Istungit juhatanud ELAKi aseesimees Marianne Mikko pidas oluliseks Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamist Eesti huvides. Ta märkis: „Saadud informatsiooni ja arutelu põhjal on komisjonil lihtsam langetada otsuseid Euroopa Liidu vahendite kasutamise üle“.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside