Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjon ja väliskomisjon toetasid oma tänasel ühisistungil valitsuse positsioone 8. ja 9. märtsil Brüsselis toimuval ülemkogul, kus peamiste teemadena on kõne all Lissaboni strateegia, õigusloome, energeetika ja kliimamuutused ning välissuhted.

Komisjonidele Eesti positsioone tutvustanud peaminister Andrus Ansipi osutas, et ühe olulise teemana tulevad ülemkogu raames toimuval õhtusöögil, kus võõrustajaks on kantsler Angela Merkel, kõne alla Euroopa Liidu jahenenud transatlantilised suhted, mille parandamist peab EL  eesistuja Saksamaa väga oluliseks. Ansip avaldas veendumust, et siin saavutatakse positiivne tulemus.

„Eesti jaoks on tugevad transatlantilised suhted, eelkõige suhted Ameerika Ühendriikidega, olnud meie julgeolekupoliitika nurgakiviks ja meil ei ole mingeid kõhklusi, et see peab ka edaspidi nii olema,” ütles Ansip.

Jätkates energiapoliitika teemal, osutas Ansip, et on väga oluline, et ülemkogu jõuaks kokkuleppele ambitsioonikates eesmärkides ning et neid eesmärke ka pärast ellu viidaks.

“Euroopa Liit peab olema maailmas jätkuvalt juhtrollis nii kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamises kui taastuvallikatest pärineva energia ja biokütuste kasutuselevõtu osas. Ehkki liikmesriikide lähtepositsioonid on väga erinevad peame üritama leppida kokku kõigile sobivates ja tulevikku vaatavates numbrilistes eesmärkides,” sõnas Ansip.

Kõneldes Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmisest, tõdes Ansip, et X Riigikogu on teinud head tööd ja 4 aastaga on Eesti üle võtnud 261 direktiivi.

„Direktiivide ülevõtmise defitsiit, mis liitudes 2004. aasta kevadel oli 8,3%, on näidanud pidevat langustrendi ning jõudnud tänaseks 1,1%-ni. See on suurepärane tulemus, mis võimaldab Eestil eeloleval ülemkogul tugevalt toetada ambitsioonikat eesmärki vähendada 2009. aastaks defitsiiti vähemalt 1%-ni,” ütles Ansip.

Ansip osutas, et need 1,1% sisaldavad  22 tähtaegselt üle võtmata direktiivi enam kui 1600st. Nimetatud 22 direktiiviga seoses on Euroopa Komisjon algatanud 7 rikkumismenetlust. Peaminister avaldas kahetsust, et kolm olulist eelnõu – võrdse kohtlemise seaduse eelnõu, pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutumise seaduse eelnõu ning teeseaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu –  jäid X Riigikogu poolt vastu võtmata. Samas kinnitas Ansip oma veendumust, et see protsess läheb uue Riigikogu koosseisuga kiirelt edasi ja midagi väga dramaatilist valimistega tekkinud paus endast ei kujuta.  

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside