Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjoni tänasel istungil tutvustas peaminister Andrus Ansipi Eesti eesmärke Portugali eesistumisperioodiks ja andis hinnangu Saksamaa eesistumisaegsete eesmärkide täitmisele.

 

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelsoni pidas oluliseks tegevusi kahel suunal. „On tähtis, et jätkuks Saksamaa poolt käivitatud Euroopa Liidu aluslepingute reform ja viidaks lõpule Schengeni ruumi laienemiseks vajalikud tegevused ning Eesti saaks liituda Schengeni ruumiga selle aasta lõpuks,” ütles Mihkelson.

Peaminister Andrus Ansip kõneles pikemalt Eesti seisukohtadest kliimamuutuste ja CO2 emissiooni teemal. Ansipi sõnul peab Eesti oluliseks rahvusvaheliste läbirääkimiste kiirendamist 2012. aasta Kyoto järgsete kokkulepete üle kasvuhoonegaasise heitkoguste vähendamiseks ja läbirääkimiste lõpetamist hiljemalt 2009. aastal. Eesti eesmärgiks on Ansipi kinnitusel võimalikult kiiresti välja töötada õiglased põhimõtted. Seejuures soovib Eesti senise süsteemi ülevaatamist ja parandamist, tuues esile Eesti erilise asendi seoses põlevkivienergeetikaga.

Ansip peatus ka digitaalallkirja teemal, rõhutades vajadust, et digitaalallkiri oleks kasutav piiriüleselt kogu Euroopa Liidus.

Saksamaa eestisumisperioodi hindas Ansip väga edukaks.

Vastavalt väljakujunenud tavale kujundab ELAK oma seisukoha valitsuse eesmärkide suhtes Euroopa Liidu järgnevaks eesistumisperioodiks enne nende lõplikku kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt. 

 Riigikogu pressitalitus

Tagasiside