Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjoni tänasel istungil kuulati komisjoni esimehe Taavi Rõivase juhtimisel ära rahandusminister Jürgen Ligi ülevaade Eesti seisukohtadest tuleva nädala algul toimuval eurogrupi kohtumisel ja seejärel peetaval majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil. 

Komisjonis leidis toetust valitsuse seisukoht, mille kohaselt peetakse oluliseks läbirääkimiste alustamist Euroopa Parlamendiga finantsdistsipliini tugevdamisega seotud vastavate määruste kiireks rakendamiseks. „Eesti ei toeta ühiseid eurovõlakirjasid ning Euroopa Parlamendi poolt pakutavat võlakustutamise fondi,“ toonitas Rõivas.  

Käsitledes olukorda mitmes probleemses eurotsooni riigis, leiti, et on vaja toetada rangete ja asjakohaste tingimuste sätestamist vastastikuse mõistmise memorandumis, mis aitaks tagada Hispaania pangasektori tervenemise. Oluline on toetada ka suunda, et Hispaania valitsus võtaks vastu tervikliku finantssektori restruktureerimise kava. Järgida tuleks, et Hispaania täidaks võetud kohustused ka ülemäärse eelarvepuudujäägi protseduuri ja Euroopa semestri raames. 

ELAK kuulas ära veel rahandusministri informatsiooni ja seisukohad Portugali finantsabi programmi neljanda ülevaatuse ja vastastikkuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta. Tõdeti, Portugali valitsuse kärpemeetmetest on olulisel kohal avaliku sektori palkade ning muude kulutuste vähendamine. Riik vähendab maksuerandeid ja tõstetakse aktsiisimäärasid. 

ELAK toetas valitsuse esitatud seisukohti eelpoolnimetatud küsimustes. 

Komisjonis käsitleti täna ka Eesti seisukohti sellel nädalavahetusel toimuval mitteametlikul EL keskkonnanõukogu kohtumisel Küprosel, Nicosias. Keskseteks teemadeks on seekord EL veestrateegia kujundamine ja panustamine läbi 2012. aastal välja antava Euroopa vete kaitsekava (Blue-print for the EU waters) ning kliimamuutusega kohanemise rahastamine. 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside