Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon otsustas oma tänasel istungile toetada valitsuse seisukohti Euroopa Komisjoni kliimamuutuste ja taastuvenergiapaketile, mille väljatöötamisel peab Eesti vajalikuks, et kavandatavad meetmed arvestavad Eesti põlevkivienergeetika erisusi ja sellega seotud energiajulgeoleku aspekte.

“Euroopa Liidu asjade komisjon peab väga oluliseks, et majandus-ja kommunikatsiooniministeerium, keskkonnaministeerium ja välisministeerium teeksid Eesti seisukohtade väljatöötamiseks ja kaitsmiseks 13.-14. märtsil toimuval Euroopa Ülemkogul tihedat koostööd, nii et Eesti huvid oleksid tõepoolest kaitstud ja Eesti julgeolekuaspektid leiaksid arvestamist,“ ütles komisjoni esimees Marko Mihkelson.

Valitsus on seisukohal, et kliimapakett peab CO2 kauplemissüsteemi väljatöötamisel arvestama liikmesriikide energiajulgeoleku ja regionaalsete eripäradega. Energiajulgeoleku ja konkurentsivõime tagamiseks peab Eesti vajalikuks sätestada võimalus jagada elektritootjatele piiratud koguses tasuta kvooti sarnastel tingimustel nagu teistes energiamahukates tööstussektorites. Eesti peab samuti oluliseks võtta kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohustuste seadmisel baasaastaks 1990, mil heitkogused Eestis vähenesid 54%, mis aitaks tagada uute ja vanade liikmesriikide võrdsemat kohtlemist

Nende meetmete eesmärk on säilitada Eestis piisav energiatootmine, ära hoida sõltuvusse sattumine energiaimpordist ja vältida olukorda, kus keskkonda saastav tootmine liiguks kolmandatasse riikidesse. Eesti puhul oleks kolmandaks riigiks tõenäoliselt Venemaa, kuid samas ei lahendaks see CO2 emissiooniga seotud probleeme, kui Eesti elektrijaamad paikneksid näiteks teiselpool Narva jõge.

Valitsuse seisukohti tänasel Euroopa Liidu asjade komisjoni istungil tutvustasid majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise koostöö asekantsler Allan Gromov ja teised ametnikud.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside