Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjoni tänasel istungil oli tähelepanu keskmes Euroopa Komisjoni taotlus alustada Euroopa Liidu ja Kuuba vahelise poliitilise dialoogi pidamist, et sõlmida koostööleping. Selleks taotletakse Euroopa Komisjonile ning ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale volitusi läbirääkimiste alustamiseks ELi nimel. 

ELAKi esimees Arto Aas märkis: „ELAK toetas läbirääkimiste alustamist tulenevalt seisukohast, et Kuuba on viimastel aastatel muutunud avatumaks ja EL soovib demokratiseerumise protsessile kaasa aidata.“ 

Aasa sõnul on Kuubas suurendatud teatud ulatuses ettevõtlusvabadusi ja lihtsustatud inimeste vaba liikumist, mis annab lootust, et asjad liiguvad õiges suunas. „Õigusriiklike ja demokraatlike reformide edenedes tasub arendada ka kaubandussuhteid. Euroopa Liit on juba praegu suurim välisinvestor Kuubal ja sinna ekspordivad ka Eesti ettevõtjad“, sõnas Aas. Ta lisas, et läbirääkimised on kavandatud kolmes osas: poliitilised teemad, majandus- ja kaubandusteemad ning koostöödialoog. 

ELAK toetas veel Eesti seisukohti 16.-17. juulil toimuval mitteametlikul EL keskkonnanõukogu kohtumisel, kus on kõne all rahvusvaheliste kliimaläbirääkimiste ettevalmistus, elurikkuse rahastamine ning kildagaasi keskkonnaaspektid. Selgitusi andis keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus

Samuti toetati Eesti seisukohti 18.-19. juulil toimuval mitteametlikul EL justiits- ja siseküsimuste nõukogu (JHA) istungil, kus käsitletakse uue Ülemkogu ettevalmistamisega seotud küsimusi. Oluliseks peeti ettepanekuid andmekaitse tõhustamise kohta ja siseturu arengut soodustava Euroopa ühtse müügiõiguse määruse vastuvõtmist. Kõneks tuleb veel Schengeni viisaruumi toimimine ja riikidevahelise koostöö korraldamine ning uute tehnoloogiate kasutusele võtmine. Selgitusi andis justiitsminister Hanno Pevkur

Samuti toetati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega edendatakse kodanike ja ettevõtjate vaba liikumist lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist Euroopa Liidus. See dokument on olulise tähtsusega asjaajamise lihtsustamise ja bürokraatia vähendamise seisukohalt. 

ELAK kuulas ära ka informatsiooni ja seisukohad Hispaania pangandusprogrammi kolmanda ülevaatuse kohta, mille kohaselt riik täidab finantsabiprogrammi kokkulepitud tingimusi. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside