Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjon tõdes oma tänasel istungil peale ravimitootjate esindajate ärakuulamist ja olles tutvunud õiguskantsleri vastusega ravimitootjate esindajate pöördumisele, et sotsiaalministeerium ei täida alati ravimitootjate taotluste menetlemise tähtaegu ning juhtis sellele ministeeriumi tähelepanu. Komisjon kiitis samas heaks ministeeriumi kava täiendava töökoha loomiseks ravimiametisse 2007. aastal, et kiirendada ravimitootjate taotluste menetlemist edaspidi.

Eesti Ravimitootjate Liidu väitel on vähese haldussuulikkuse tulemusena hakatud süstemaatiliselt eirama seaduses sätestatud menetlustähtaegu ning häid haldustavasid, mis takistavad uute ravimite turule toomist. Eestis kehtestatud tähtajad ei ole nende kinnitusel kooskõlas Euroopa Liidu direktiiviga. Samas ei täideta ka Eesti enda poolt seatud tähtaegu, otsustamist lükatakse edasi ja eitavad otsused ei ole piisavalt motiveeritud.

Ravimitoojad pöördusid selles küsimuses õiguskantsleri poole, kes oma vastuses Ravimitootjate Liidule tõdes, et sotsiaalminister on ravimitootjate poolt välja toodud kolmel konkreetselt juhul menetlustähtaegu ületanud ja rikkunud ka haldusmenetluse seadust. Õiguskantsler leidis, et sellist tegevust ei saa pidada hea halduse põhimõtetega kooskõlas olevaks.

Euroopa Liidu komisjoni tänasel istungil kritiseerisid ravimitootjate esindajad ka Eesti ravimipoliitikat tervikuna, väites, et geneeriliste ravimite eelistamise tõttu saavad uued innovaatilised ravimid Eesti patsiendile kättesaavaks 5-10 aastase hilinemisega või ei saa üldse mitte.

Ravimitootjate hinnangul toob praegune ravimipoliitika kaasa ravimite ja raviteenuste kättesaadavuse vähenemise, raviteenuse kvaliteedi languse, tervishoiu kogukulude kasvu, rahulolematuse tervishoiusüsteemiga ja ebausaldusväärsuse Euroopa silmis.

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas sama teemat käesoleva aasta 7. veebruaril.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside