Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon asus seisukohale, et välisministeeriumi peaks revideerima oma senist poliitikat, missugusel juhul kuulutada Euroopa Komisjonist tulevad dokumendid vaid asutusesiseseks kasutamiseks, kuna see piirab võimalust neid dokumente avalikult tutvustada. See küsimus kerkis üles seoses täna ELAK’is välisministeeriumi esindaja poolt antud ülevaatega Eesti suhtes algatatud rikkumismenetlustest.

Nagu osutas välisministeeriumi juriidilise osakonna Euroopa Liidu õiguse büroo nõunik Lembit Uibo, on Eesti suhtes algatatud 156 rikkumismenetlust, millest 105 on tänaseks lõpetatud. Seega on jätkuvalt käimas 51 menetlust. Uibo hinnangul on Eesti nende arvudega Euroopa Liidus kuskil keskmiste hulgas.

Kohtusse on seni jõudnud kaks rikkumismenetlust. Neist maagaasi siseturu ühiseeskirju puudutava direktiivi on Eesti tänaseks üle võtnud ja selle tulemusel on Euroopa Komisjon hagist loobunud. Hiljuti vastu võetud postiseadusega on Eesti üle võtnud ka teise direktiivi, mis puudutab postiteenuse konkurentsile avamist, ja loodab siingi kohtuvaidluse raugemist.

Uibo nõustus arvamusega, et teatud Euroopa Komisjoni dokumentidele juurdepääsupiirangute kehtestamine sõltub ka liikmesriigi-sisestest traditsioonidest.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside