Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjoni tänasel istungil olid tähelepanu keskmes Eesti seisukohad 27. – 28. juunini toimuval Euroopa Ülemkogu istungil, kus on kavas käsitleda nii aktuaalseid kui ka tulevikku suunatud EL ja liikmesriikide konkurentsivõimet puudutavaid teemasid. Keskendutakse nii noorte tööhõive edendamisele kui ka majanduse, eriti just väikeste ja keskmise suurusega ettevõte rahastamisele, samuti pangandusliiduga seotud küsimustele. 

ELAKi esimees Arto Aas märkis, et ootame Ülemkogult positiivseid arenguid, mis puudutavad EL järgmise eelarvekava vastuvõtmist Euroopa Parlamendis. „Uus eelarvekava sai küll Ülemkogul heakskiidu juba veebruaris, aga on paraku takerdunud poliitiliste vaidluste taha Euroopa Parlamendis. Eesti huvides on uue eelarve vastuvõtmine veel sel suvel, mis tagaks rahaliste vahendite kiire kasutuselevõtu,“ rõhutas Aas. Ta lisas, et EL eelarve stabiliseeriks Euroopa majandust, suurendaks investeeringuid innovatsiooni ja kaasaegsesse taristu rajamisse. „Uus 2014-2020 eelarvekava oleks eriti kasulik Eesti põllumeestele, samuti meie transpordi- ja energiasektorile. Eelarvekavas on ette nähtud ka 102 miljonit eurot elamute soojustamiseks,“ selgitas Aas. 

Ta tõi esile, et Ülemkogu keskendub ka noorte tööpuudusega võitlemisele. „Tööpuuduse leevendamiseks on välja töötatud Noorte garantii, mille eesmärk on pakkuda noorte läbi aktiivsete tööturumeetmete parem ligipääs tööturule. Noortegarantii maht on kuus miljardit eurot ja ka nende rahaliste vahendite kättesaadavus sõltub EL eelarvekava kiirest menetlemisest Euroopa Parlamendis,“ ütles Aas. 

Valitsuse seisukohti tutvustas komisjoni istungil peaminister Andrus Ansip

Euroopa Komisjoni poolt esitatud riigipõhiste soovituste käsitlemisel märgiti, et Eestis astutakse juba vajalikke samme nendes toodud probleemide lahendamisel. Komisjoni istungist võttis osa ka Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm. 

ELAK andis veel oma seisukoha EL Rohelisele raamatule „Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030“ ning kuulas ära informatsiooni ja seisukohad Iirimaa finantsabi programmi kümnenda ülevaatuse ja sellega seotud vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside