Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjoni kuulas ära peaministri Andrus Ansipi esitatud kokkuvõtte 21.-23. juunil Brüsselis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisest ja Euroopa Liidu aluslepingute reformi järgnevast käekäigust.

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul kavatseb komisjon hoida kogu reformileppe protsessi jätkuvalt pingsa tähelepanu all, sealhulgas juba juulis kokkukutsutava valitsustevahelise konverentsi kulgemisel.

Ülemkogu poolt kokku kutsutud valitsusvahelise konverents peaks kava kohaselt oma töö lõpule viima 2007. aasta lõpuks. Ülemkogu määratles Euroopa Liidu aluslepingut reformiks ka konverentsi täpse mandaadi.

Eesti osalust reformileppe protsessis iseloomustas Ansip kui konstruktiivset. „Eesti on konstruktiivne ja pragmaatiline liikmesriik, mis on orienteeritud lahenduste leidmisele. Meil ei ole olnud oma spetsiifilisi probleeme. Me oleme Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerinud ega soovi taganeda seal sisalduvatest põhimõtetest. Meie võit oleks see, kui vajalikud otsused saaks tehtud, reform saaks läbi viidud ja Euroopa Liit saaks edasi minna efektiivsema otsustusprotsessiga ” ütles Ansip.

Ansip andis Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonile üle ka „Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011” eelnõu, mille esialgse versiooni otsustas valitsus oma 28. juunil nõupidamisel võtta aluseks edasistele aruteludele. Raamdokumendi lõplikku versiooni kavatseb valitsus arutada selle aasta oktoobris, seniks ootab valitsus ettepanekuid Euroopa Liidu dokumendi täiendamiseks kodanikuühendustelt ja kõigilt teistelt soovijailt.

Kõnealuse raamdokumendi arutelu võtab Mihkelsoni kinnitusel Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon oma päevakorda juba eeloleval reedel.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

2. juuli 2007

 

 

Tagasiside