Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

ELAK-i väljasõiduistung Ida-Virumaale.

Kohtumistel Viru Keemia Grupi , Viru Liinid AS, Velsicol Eesti AS, Nitrofert AS ja AS Silmet juhtidega arutati Euroopa Liidu kemikaalialase seaduseelnõu REACH võimalikku mõju Eestile.

Eesti keemiaettevõtete hinnangul on REACHi taoline EL-i tasandi regulatsioon tervitatav. Samas ei tohiks paketiga seonduvad kulutused olla põhjendamatult suured ning uute liikmesriikide ettevõtjate konkurentsivõimet pärssivad. Tasakaal keskkonna, kaitse ja ülereguleerimise vahel tuleks muu hulgas tagada juba olemasolevate andmete arvestamisega ning uuringute kulutuste võimalikult otstarbeka ja õiglase jaotamisega.

ELAK komisjoni liikmed tegid ettepaneku edaspidisteks kohtumisteks, et ka tulevikus arutada REACH-iga seonduvat problemaatikat ja arenguid.

Lisainformatsioon: ELAK nõunik-sekretariaadijuhataja Olev Aarma, 524 6525

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside