Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjon ja väliskomisjon kuulasid oma tänasel ühisistungil ära valitsuse prioriteedid Austria Euroopa Liidu eesistumisperioodil ja ülevaate Eesti eesmärkide saavutamisest Suurbritannia eesistumisperioodil, millest tegi ühisistungil põhjaliku ülevaate peaminister Andrus Ansip.

Kuna Austria pole oma eesistumisperioodi prioriteete lõplikult formuleerinud, jätkub ka Eesti seisukohtade kujundamine ning vastav arutelu Riigikogu komisjonides. Väliskomisjoni istungile on peaminister kutsutud juba esmaspäevaks.

Peaminister keskendus komisjonide tänasel ühisistungil Eesti eesmärkidele, mis seotud eurole ülemineku, ettevõtete investeeringuid toetava maksukeskkonna, Venemaa-suunalise poliitika, energeetika ja samuti Euroopa põhiseaduse leppega.

Ansipi kinnitusel on Eesti eesmärgiks saavutada tehniline valmisolek eurole üleminekuks 2006. aastal ja võtta euro kasutusele 1. jaanuaril 2007. Valitsus jätkab Ansipi sõnul tehnilisi ja juriidilisi ettevalmistusi ning viib ellu majanduspoliitikat, mis toetab eesti majandusnäitajate vastavusse viimist euroala täisliikmeks saamise kriteeriumitele.

Ka soovib valitsus säilitada investeeringuid toetava maksukeskkonda ning saavutada ema- ja tütarühingute direktiivi muutmise menetluse algatamist. Direktiivi senise tõlgenduse kohaselt ei saaks Eesti alates 2009. aastast maksustada Eestis asuva tütarettevõtte kasumit, mida see jaotab oma välisriigis asuvale emaettevõttele. Eesti eesmärk on Ansipi sõnul täiendada direktiivi selliselt, et see võimaldaks säilitada praegust tulumaksusüsteemi.

Energeetikaprobleemidel peatudes tõdes Ansip, et Eesti näeks hea meelega, kui energiadialoog tõuseks sel poolaastal Euroopa Liidu ja Venemaa suhete keskmesse.

“Me toetame eesistuja plaani tõsisemalt tegeleda ühise Euroopa energiapoliitika väljatöötamisega. Eesti huviks on energia varustuskindluse tagamine ja nende takistuste kõrvaldamine, mis puudutavad energiavõrgustike väljaarendamist ja piiriülest energiakaubandust,” märkis Ansip.

Komisjonide liikmed avaldasid arvamust, et nende küsimustega tuleks tegeleda edasi ja valitsuse seisukohad veelgi selgemalt formuleerida.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside