Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitas täna Eesti seisukohad Euroopa Ühendamise Rahastu asutamise osas. Tegemist on järgmise eelarveperioodi ajaks loodava uue fondiga, mis hakkab rahastama piiriüleseid projekte. 

Komisjoni esimehe Taavi Rõivase sõnul on Eesti esmane huvi kasutada rahastu vahendeid Rail Balticu (Tallinn-Pärnu-Riia-Kaunase-Varssavi) raudtee ehituseks, kuid samas soovib Eesti ta kinnitusel taotleda vahendeid ka jäämurdjate ehituseks ja piirkondliku vedelgaasiterminali rajamiseks.

„Euroopa Ühendamise Rahastu on positiivne algatus, mis suunab riike mõtlema laiemalt kui vaid siseriiklikud projektid. Ka Eestit huvitavate projektide edukus sõltub paljuski meie koostööst naabritega – kõige rohkem Läti, Leedu, Poola ja Soomega. Kui koostöö on edukas, saame investeeringud, mis arendavad kogu piirkonda,“ ütles Rõivas.
 
Rõivase sõnul on paralleelselt taotluse ettevalmistamisega vajalik teha nii teemaplaneering kui keskkonnamõjude hindamine ning analüüsida muuhulgas maaomandi küsimust. Komisjoni liikmete hinnangul tuleks koheselt alustada Rail Balticu trassi täpse kavandamisega, sest vastasel juhul ei pruugi järgmise (2014-2020) eelarvekava jooksul ehituseni jõudagi.
 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu vastavaid määruseid, mis puudutavad Euroopa Ühendamise Rahastu asutamist ja infrastruktuuri projektide arendamist tutvustasid EL asjade komisjoni istungil majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Viljar Lubi, transpordi arengu ja investeeringute osakonna peaspetsialist Helena Hinto ja energeetika osakonna juhataja Ando Leppiman.
 
EL asjade komisjon jätkab antud teema käsitlemist oma 13. jaanuari istungil.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside