Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjoni tänasel istungil kuulati komisjoni esimehe Taavi Rõivase eesistumisel ära valitsuse esitatud Eesti seisukohad 7.-8. novembril toimuval eurogrupi kohtumisel ning majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil. 

Rahandusminister Jürgen Ligi andis ülevaate keerulisest olukorrast seoses esilekerkinud probleemidega Kreeka abipaketi elluviimisel. Rõivase hinnangul on Kreeka peaministri vastukäivad otsused suurendanud määramatust ning muutnud Kreeka aitamise märksa raskemaks. „Kui peaks jääma kehtima plaan korraldada kokkuhoiumeetmete üle referendum, siis seab see otsesesse ohtu Kreeka hakkamasaamise nii laenude maksmisel kui ka riigi toimimisel. Kokkuhoiumeetmeid on esmajärjekorras vaja Kreeka enda jaoks,“ toonitas Rõivas.
 
Eesseisval ECOFINi kohtumisel on kõne all ka riikide finantsseisuga seotud makroseire küsimused, et teostada järelvalvet vältimaks kriitiliste olukordade tekkimist. Päevakorras on samuti läbirääkimised Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) moodustamise ja tegutsemise küsimustes. Rõivase sõnul tuleb kõiki neid asjaolusid põhjalikult analüüsida. ESMiga ühinemise üle otsustamine kuulub kindlasti Riigikogu kompetentsi.
 
Komisjoni istungil käsitleti täna põhjalikult veel Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015 eelnõud siseturu, justiits- ja siseküsimuste, küberpoliitika, EL välis-, kaitse- ja laienemispoliitika osas. Kõne all oli samuti majandus- ja rahanduspoliitika, EL eelarvepoliitika, kliima- ja energiapoliitika, transpordipoliitika, keskkonna-, kalandus- ja põllumajanduspoliitika osas.
 
Rõivas toonitas, et Euroopa Liidu poliitika kontekstis arutab parlament põhjalikult läbi olulisemad Eesti positsioonid järgmise nelja aasta jooksul, mis aitab oluliselt kaasa seisukohtade kujundamisele hiljem esilekerkinud üksiküsimustes. „Eesti on liikunud uuest liikmesriigist üheks enimlõimunud Euroopa riigiks ning see eeldab, et meil on selged ja läbimõeldud seisukohad enamikus Euroopa Liidu tulevikku puudutavates küsimustes,“ rõhutas Rõivas.
 
Komisjoni koosolekul osalesid ja võtsid arutelust osa ka ministeeriumide ja vastavate riigiasutuste esindajad.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside