Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu istungisaalis toimus kahepäevane EL ja Eesti Parlamentaarse Ühiskomitee istung.

Ühiskomitee istungil käsitleti Eesti poliitilist ja majanduslikku hetkeseisu ning Euroopa Liidu ja Eesti vahelisi suhteid. Samuti anti ülevaade Eesti ettevalmistustest ühinemiseks Euroopa Liiduga.

Ühiskomiteel esinesid peaminister Juhan Parts ja välisminister Kristiina Ojuland, kes andsid ülevaate liitumisprotsessi käigust Eestis.

Toimus elav mõttevahetus Euroopa tuleviku küsimustes Euroopa Tulevikukonvendis toimuvate arutelude põhjal. Sõnavõttudes rõhutati ELi kõikide liikmesriikide võrdse kohtlemise nõuet, et väikeriikidel oleksid samaväärsed võimalused suurte riikidega. Istungil kavandati Ühiskomitee edasine tegevusplaan, milles nähakse ette sõlmküsimuste arutelu tulenevalt Eesti integreerumisest Euroopa Liidu struktuuridesse. Ühiskomitee lõppdokument näeb soovituste näol ELi institutsioonidele ja Eesti Vabariigi valitsusele ette koostöö põhisuunad ühinemisprotsessi järgnevatel etappidel.

Istungit juhatanud Ühiskomitee kaasesimehed Riigikogu Euroopa asjade komisjoni esimees Rein Lang ja Euroopa Parlamendi delegatsiooni juht Christopher J.P. Beazley avaldasid rahulolu seoses asjaliku ja konstruktiivse aruteluga ning rõhutasid edasise tiheda koostöö vajadust tulenevalt Eesti jätkuvast integreerumisest Euroopa Liidu struktuuridesse.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside