Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu EL-i asjade komisjon arutas reedesel istungil Eesti seisukohti kaasajastatud makseteenuste direktiivi ja kaardimaksete vahendustasusid reguleeriva määruse eelnõude kohta. Komisjon ei toeta kaardimakse vahendustasude piirmäärade kehtestamist, kuna see võib pärssida vaba konkurentsi ja uute pakkujate turuletulemist.

„Eesti on koos Põhjamaadega kaardimaksete kasutamise tipus Euroopas. Elektrooniliste makseviiside kasutamine sularaha asemel on odavam ja turvalisem, samuti vähendab see varimajanduse osakaalu. Samas ei toeta me administratiivselt kehtestatud vahendustasude piirmäärasid, sest see ei soodusta turul konkurentsi ning võib seada löögi alla teenuste turvalisuse ja arendamise,“ ütles EL asjade komisjoni esimees Arto Aas. Ta lisas, et Euroopa Komisjon peaks keskenduma sammudele, mis suurendavad makseteenuste läbipaistvust ja turu avatust.

Kaardimaksete vahendustasusid reguleeriva määruse eelnõuga seatakse kaardimaksete vahendustasudele ülempiiriks 0,2% deebetkaartidele ja 0,3% krediitkaartidele. Eelnõu keelab ka kliendilt täiendava teenustasu küsimise.

Määrusega soovitakse vähendada sularaha kasutamist, suurendada elektroonilisi makseid ja alandada kaardimaksete hindu. Samuti kõrvaldada konkurentsi takistavad asjaolud, eelkõige kaardi- ja internetimaksete puhul. Määrusega aidatakse kaasa ühtsete tehniliste standardite kehtestamisele ning kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete koostoimimisele.

Makseteenuste direktiivi eelnõu täiendab kehtivat 2007. aasta direktiivi. Euroopa jaemaksete turul on viimaste aastate jooksul toimunud kiire innovatsioon. Arenenud on uued makseviisid nagu interneti- ja mobiilimaksed ning eriti kaardimaksed. Nimetatud makseviiside piiriüleseks toimimiseks on määrava tähtsusega tehniline standardimine ja koostalitlusvõime, et maksjad, makse saajad ja nende makseteenuste pakkujad suudaksid omavahel suhelda. Direktiivis vajavad täiendamist kaubandusagente, piiratud võrke, mobiilioperaatorite m-makseid ja pangaautomaatide käitajaid puudutavad sätted. Samuti puudutab see maksetehinguid Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspool tegutseva teenusepakkujaga ja muudes EL-i riikide vääringutes. Liikmesriigiti on vahendustasude tase ja kohaldamine väga erinev ning eksisteerivad kaardisüsteemide eeskirjad, mis takistavad turgude integreerimist.

Eesti toetab kehtiva makseteenuste direktiivi ajakohastamist, mille eesmärk on suurendada maksete turu integreeritust ja läbipaistvust, tagada tarbijate huvide kaitse, edendada innovatsiooni ja turvalisust ning parandada liikmesriikide eeskirjade kooskõla direktiiviga.

Riigikogu pressiteenistus
 

Tagasiside