Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon ei toeta Euroopa Komisjoni algatatud eelnõu, millega soovitakse vähendada Regioonide Komitees ning Majandus- ja Sotsiaalkomitees iga liikmesriigi kohtade arvu ühe võrra. Vähendamist soovitakse alustada kõige väiksema rahvaarvuga liikmesriikidest, milleks on Eesti, Luksemburg ja Küpros.

„Eestile ei ole vastuvõetav komisjoni ettepanek alustada komiteede liikmete vähendamist kõige väiksema rahvaarvuga liikmesriikidest. Vähendamist võiks alustada suurematest riikidest, kus ühe koha äravõtmine ei oma proportsionaalselt niivõrd suurt mõju huvigruppide esindatusele Euroopa Liidu institutsioonides,“ ütles EL-i asjade komisjoni esimees Kalle Palling.

Palling lisas, et nõuandvate komiteede liikmete arvu määramise põhimõtted tuleks välja töötada läbipaistvamalt, koostöös liikmesriikidega.

Eestil väheneks otsuse jõustumisel esindatus komiteedes kuue liikmeni senise seitsme asemel. Luksemburgil ja Küprosel väheneks liikmete arv viieni senise kuue asemel.

Euroopa Regioonide Komitee on kohalikke ning piirkondlikke omavalitsusi esindav nõuandev organ EL-is, mis esitab kohalikke ja piirkondlikke seisukohti EL-i õigusaktide kohta. Eesti seitse kohta on jaotatud Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu vahel.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on kodanikuühiskonna esindusorgan ning nõuandev organ Euroopa Komisjonile, EL-i Nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Eestis kuuluvad komiteesse tööandjate, töötajate ning muude huvirühmade esindajad. Komitee liikmed kinnitab valitsus, lähtudes sotsiaalministrile laekunud valitsusväliste organisatsioonide ettepanekutest.

Euroopa Liidu aluslepingus on määratud mõlema komitee liikmete arvuks 350. Seoses Horvaatia EL-i liitumisega suurendati neid ajutiselt 353-le. Euroopa Komisjon põhjendab komiteede kohtade arvu vähendamist EL-i aluslepingu tingimuste täitmisega.

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside