Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon esitles täna oma äsja valminud raportit „Eesti esindatus Euroopa Liidus” ja pidas sel teemal ka põhjaliku arutelu. Raport valmis enam kui pool aastat kestnud kuulamiste tulemusel. Kokku toimus EL asjade komisjonis sel teemal 11 arutelu ja kohtumist Eesti ametnike, diplomaatide, Eesti esindajatega Euroopa Liidus, Euroopa Parlamendi liikmete ja erinevate avalik-õiguslike institutsioonide esindajatega.

„Kindlasti ei lõpe raporti avaldamisega meie töö Eesti esindatuse analüüsimisel Euroopa Liidus. Kuulamiste jooksul kogutud informatsioon ja järeldused on hea alus süvenemiseks valdkondadesse, mis täna vajab rohkem tähelepanu. Näiteks võiks tuua Eesti huvide defineerimise, mõjude analüüsi ja erinevate huvigruppide parema kaasamise, samuti teadmispõhisuse kasvatamise Euroopa Liidu poliitikate väljatöötamisel,“ ütles EL asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson.

Pool aastat kestnud kuulamiste põhjal jõudis ELAK järeldusele, et Eesti on vaatamata oma piiratud ressurssidele Euroopa Liidu otsustusprotsessidesse hästi sulandunud. Raport tõdeb, et Eesti esindatus Euroopa Liidus ja Eesti siseriiklik koordinatsioonisüsteem on hea.

Komisjoni hinnangul väärib tunnustust parlamendi ja valitsuse koostöö ning informatsiooni kättesaadavus. Raport toob positiivse aspektina välja Eesti seisukohtade siseriikliku koordinatsioonisüsteemi unikaalsuse võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega.

Raport nendib, et 2004. aastal vastu võetud Riigikogu kodukorra seaduse muudatused ja Vabariigi Valitsuse vastavad õigusaktid on loonud hea põhja Eesti osalemiseks Euroopa Liidu otsustusprotsessis ning et Eesti peaks keskenduma teadmistepõhise ehk sügavuti liikuva poliitika edendamisele.

Raport esitab ka hulganisti ettepanekuid, kuidas parandada ja tõhustada siseriiklikku protsessi Eesti seisukohtade kooskõlastamisel ja kuidas Eesti seisukohad jõuaksid paremini Euroopa Liidu tasandile.

Raport on kättesaadav EL asjade komisjoni kodulehel aadressil https://www.riigikogu.ee/index.php?id=54130&parent_id=52540

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside