Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

EL asjade komisjoni liikmete, komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni, rahanduskomisjoni esimehe Taavi Rõivase ja väliskomisjoni esimehe Sven Mikseri tänasel kohtumisel Eestis visiidil oleva Euroopa komisjoni  eelarvevoliniku Janusz Lewandowskiga arutati EL finantsraamistiku ettevalmistusi ja komisjoni seisukohti mitmeaastase EL rahastamiskava sisu kohta, Eesti euroga liitumise seniseid kogemusi ning majanduskriisiga toimetuleku temaatikat.
EL asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osutas, et EL asjade komisjon on pidevalt jälginud eelarveraamistiku ettevalmistusi ja loonud kontakti Euroopa Parlamendi finantsperspektiivi erikomisjoniga. Samuti on komisjonil kavas esitleda Eesti seisukohti parlamentaarse tasandi kohtumistel.
 
Mihkelson rõhutas, et uus eelarveraamistik peab keskenduma majanduskasvule ning teadus- ja arendustegevusele.
 
„Meie jaoks on oluline, et uue eelarveraamistiku läbirääkimistel arvestatakse ka energia ja transpordi infrastruktuuri investeeringute vajadust. Uute infrastruktuuri investeeringute teostamine peab põhiosas toimuma turupõhiselt. Oluline on silmas pidada, et teatud juhtudel, näiteks energiajulgeolekut ning Euroopa Liidu sisemist sidusust tõstvate investeeringute puhul, võib osutuda vajalikuks teostada need investeeringud avaliku rahastamise toel, näiteks Euroopa Liidu meetmete abil,“ toonitas Mihkelson.
 
EL asjade komisjon arutas EL eelarveraamistiku esialgseid seisukohti ja raamistiku valmimise hetkeseisu oma 26. novembri 2010 ja 27. jaanuari 2011 istungitel.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside