Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon otsustas oma tänasel istungil toetada valitsuse seisukohti 23. ja 24. juunil toimuval korralisel Euroopa Ülemkogul, mille peateemadeks on Euroopa eelarvepoolaasta esimese etapi lõpetamine ja euroala pakti kohustused ning välispiiride kontroll ja sisepiiridel kontrolli taastamine. Ülemkogu raames kinnitatakse ka Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) ja Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) lepete muudatused. Ülevaate neil teemadel andis peaminister Andrus Ansip.

Peaminister peatus pikemalt Euroopa stabiilsusmehhanismidel ja rõhutas, et Eesti puhul ei ole tegemist laenu andmisega hädas olevatele riikidele, vaid raha paigutusega kindlate tagatistega fondi. Schengeni viisasüsteemi võimalikest muudatustes kõneldes ütles Ansip, et Eesti põhimõtteline valik on olnud välispiiride valve tugevdamist ja kontrolli ühtlustamist toetav, ning alles toetavate meetmete ammendumisel või erakorralises olukorras peaks kõne alla tulema ajutine sisepiiridel kontrolli taastamine.
 
Lisaks ülemkogu teemadele kiitis EL asjade komisjon heaks majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi poolt esitatud Eesti seisukohad 27. juuni konkurentsivõime nõukogu erakorralise istungil. Erakorralise nõukogu istungi on üleval Euroopa patendi ja ühtse patendikaitse temaatika.
Justiitsminister Kristen Michal rääkis Euroopa Komisjoni rohelisest raamatust „Äriühingu üldjuhtimise ELi raamistik“. EL asjade komisjon pidas oluliseks märkida, et EL äriühingu küsimuses, kus Eesti sisuliselt ei toeta EL sekkumist, tuleks seda selgemini ja resoluutsemalt väljendada.
 
Veel otsustas EL asjade komisjon toetada valitsuse seisukohti Euroopa Komisjoni „Rändteatise“ kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu elamukinnisvaraga seotud krediidilepingute kohta.
Täiendav informatsioon: EL asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas,
telefon 51 19 799.

 

Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside