Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon otsustas oma tänasel istungil toetada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanekut, millega sätestatakse kolmandate riikide kodanike teadustöö, õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtlike teenistuse ja au pair´ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimused.

„Euroopa Liit seisab silmitsi nii demograafiliste kui ka majanduslike struktuuriprobleemidega. Euroopa elanikkond vananeb ja töötavate inimeste osakaal väheneb. Samal ajal käib globaalsel tasandil tihe konkurents haritud tööjõu järele, mis sunnib ka Euroopa Liitu tegutsema. Kui kolmandate riikide kodanikel võimaldatakse omandada Euroopas veedetud õpingute jooksul ka töökogemusi, tõstab see Euroopa Liidu atraktiivsust ja suurendab majanduse konkurentsivõimet,“ ütles EL asjade komisjoni esimees Arto Aas.

Aasa kinnitusel toetab EL asjade komisjon direktiivi ettepanekut muuta teadlastele elamisloa või viisa taotlemine paindlikumaks, sätestades võimaluse esitada elamisloa või viisa taotlus riigisiseselt, kui isikul on olemas õiguslik alus riiki saabumiseks või riigis viibimiseks. EL asjade komisjon toetab samuti ettepanekut lühendada elamisloa või viisa menetluse aega ning elamisloa või viisa andmise otsuse tegemist 60 päeva jooksul alates vastava taotluse esitamisest. Ka toetab EL asjade komisjon ettepanekut suurendada üliõpilaste töötamise aega õpingute ajal ning peale ülikooli lõpetamist võimaluse andmist jääda liikmesriiki tööotsimise või ettevõtte asutamise eesmärgil kuni 12 kuuks.  

Aasa sõnul on Eestis praegu umbes 1700 välistudengit, kellest ligikaudu 700 on tulnud Eestisse õppima kolmandatest riikidest.

„Eesti teeb ettepanku, et direktiiv võiks laieneda ka õppejõududele, keda kutsutakse liikmesriiki uurimisprojekti raames või kõrgkooli õpetamise eesmärgil ning haridusasutusse tööle asuvatele õpetajatele. Kutsuja kohustuse põhimõtet tuleks seejuures rakendada sarnaselt teadlastega ka teistele direktiivis määratletud isikute kategooriatele, sätestades võimaluse nõuda isiku viibimise ja tagasipöördumisega seotud kulutused sisse kutsujalt, kui välismaalane jääb ebaseaduslikult riigi territooriumile,“ selgitas Aas.

Direktiivi COM(2013) 151ettepaneku üldine eesmärk on parandada sotsiaalseid, kultuuri- ja majandussuhteid Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel, oskuste ja oskusteabe edasiandmist ning konkurentsivõime edendamine. Direktiiviga paranevad  eelpoolnimetatud kolmandate riikide kodanike riiki lubamise tingimused ning juurdepääs tööotsingule ja tööturule ning lihtsustatakse Euroopa Liidu sisest liikuvust.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside