Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Euroopa Liidu asjade komisjoni tänasel arutelul, kus kõne all olid seisukohad Euroopa Liidu noortegarantii algatuse kohta, otsustas komisjon toetada noortegarantii loomist.

„Noortegarantii eesmärk on vähendada noorte tööpuudust ja suurendada noorte kaasatust ühiskonda. Noorte tööpuudus on Euroopa Liidus kaks korda kõrgem kui täiskasvanutel, mis põhjustab nii majanduslikke kui sotsiaalseid probleeme,“ ütles EL asjade komisjoni esimees Arto Aas.

Noortegarantii rakendamine peab Aasa sõnul olema vajaduspõhine ja hõlmama lisaks töökoha, haridustee jätkamise või koolituspakkumisele ka muid aktiveerivaid meetmeid.

„Väga oluline on kaasata eelkõige neid noori, kes on mingil põhjusel jäänud haridus- või tööturumeetmetest kõrvale. Noorte tööhõivevalmidust suurendavad ennetusmeetmed peavad algama juba varajases õppefaasis ning jätkuma läbivalt gümnaasiumis, kutseõppes või õppekava välistes tegevustes,“ märkis Aas.

Aasa sõnul on Eesti jaoks oluline arendada noorte info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alaseid oskusi ja pädevusi.

„Samaaegselt noorte tööpuudusega on ettevõtetel puudu sobilikku tööjõudu. Noortele pakutava hariduse sobimatus tööturu nõudmistega on üks peamisi tööpuuduse põhjuseid. Noorte tööpuudust mõjutavad ka tööturu liigsed piirangud, mis ei võimalda noortes juurutada vajalikke tööharjumusi,“ ütles Aas.

EL Nõukogu soovituste (COM(2012)729) eesmärk on vähendada noorte tööpuudust ja suurendada noorte kaasatust ühiskonda. Noortegarantii loomisega tahetakse tagada, et kõik noored vanuses kuni 25. aastat saaksid 4 kuu jooksul töötuks jäämisest või formaalharidusest lahkudes kvaliteetse töö-, haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktikapakkumise. Lisaks oodatakse, et liikmesriigid määravad ühe asutuse, kelle vastutusel antud pakkumis-skeem välja töötataks ja kes seda ka haldaks.

Eurostati andmeil on noorte (vanuses 15-24 aastat) töötuse määr Euroopa Liidus kaks korda kõrgem (2012. aasta kolmanda kvartali andmetel keskmiselt 23 %), kui täiskasvanutel. Ligi 13% noort ei osale ei hariduses ega käi tööl.

Tänasel EL asjade komisjoni istungil osales sotsiaalminister Taavi Rõivas.

Arutelud tööturu regulatsioonide leevendamise ja noortele paremate töövõimaluste pakkumiseks jätkuvad Riigikogus ka edaspidi.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside