Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon otsustas oma tänasel istungil toetada Eesti lennundust puudutavaid erihuve riigiabi reeglite moderniseerimisel, mis tuleb kõne alla 18.-19. veebruaril 2013 toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil.

„Euroopa Liidu tuumikalast eemal asuvate piirkondade lennuühendused Euroopa keskustega on äärmiselt olulised, ja seetõttu peaks olema lubatud selliste ühenduste teatud ulatuses riigipoolne toetamine. Seejuures tuleb arvestada juhtumeid, kus riik on ülejäänud Euroopa keskustega ühendatud üksnes ühe rahvusvahelise lennujaama kaudu ja ühendust ei ole võimalik tagada muid transpordiliike kasutades,“ ütles EL asjade komisjoni esimees Arto Aas.

Kehtivate suuniste üheks olulisimaks puuduseks on Aasa sõnul asjaolu, et need ei võta arvesse Euroopa eraldatud piirkondade, sealhulgas Eestis erisust, kus lennutransport on ainukeseks võimaluseks piirkonna majanduslikuks ja sotsiaalseks sidumiseks ülejäänud Euroopaga. Aasa kinnitusel ei tohiks riigipoolse toetuse andmine lennundusele muutuda väga mahukaks ja pikaajaliseks, aga abi andmine peaks erijuhtumite puhul olema siiski võimaldatud.

„Uute suuniste kohaselt on otsese infrastruktuuri ja  sisseseade ehitamisega seotud investeerimisabi maht viidud sõltuvusse lennujaama reisijatemahu suurusega, mis Tallinna lennujaama väiksuse tõttu vähendaks Tallinna lennujaamale lubatava riigiabi mahtusid oluliselt. Eestile soodsad ei ole ka suunised  uutele lennuliinidele antava stardiabi osas. Kuigi stardiabi jääb üleminekuperioodiks alles, muutub selle andmise periood lühemaks ja kriteeriumid rangemaks. Stardiabi on Tallinna lennujaamale väga oluline instrument uute lennufirmade turule meelitamiseks ja uute lennuliinide avamiseks,“ ütles Aas.

Aasa sõnul on riigiabi reeglite moderniseerimine ülioluline, sest olukord lennunduses on põhjalikult muutunud. Samuti on teada palju piiripealseid juhtumeid, kus riigid otsivad oma lennufirmade ja lennujaamade abistamiseks varjatud võimalusi.

„Me oleme seisukohal, et riigiabi reeglid piirkondlikele lennujaamadele ja nendest lennujaamadest tegutsevatele lennuettevõtjatele peaksid olema selged ja piisavalt paindlikud, et tagada Euroopa Liidu äärealade lennujaamade konkurentsivõime ja piirkonna ühendus ülejäänud Euroopaga,“ märkis Aas.

Riigiabi reeglite moderniseerimise algatas Euroopa Komisjon möödunud aasta mais, eemärgiga riigiabi reegleid lihtsustada ja määratleda ühtsed põhimõtted. Euroopa Komisjonil on plaanis esitada uuendatud riigiabi suunised 2013. aasta märtsi lõpuks.

Valitsuse seisukohti selles küsimuses tutvustas EL asjade komisjonile majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside