Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu EL asjade komisjon tegi oma esmaspäevasel istungil kokkuvõtte 2010. aasta esimese poolaasta kuulamistest, mis puudutavad Läänemere strateegia rakendamist Eestis, ning esitas omapoolsed arvamused ja ettepanekud. Kuulamiste eesmärgiks oli saada ülevaade, kuidas on ministeeriumid strateegia rakendamisse panustanud ja aidata seeläbi strateegia sujuvale käivitumisele kaasa.

Kokkuvõtet tehes tunnistas komisjoni esimees Marko Mihkelson, et strateegia rakendamine on alles algusfaasis ja tõdes, et konkreetseid tulemusi on täna veel liiga vara oodata.

„Strateegiat tulekski eelkõige vaadata pikas perspektiivis. Mis tähendab, et ministeeriumid peavad pidevalt strateegia tegevustes osalema ja seda tähtsaks pidama,“ ütles Mihkelson.

 
EL asjade komisjon asus seisukohale, et Läänemere strateegia tegevuskavas on oluline koht vastutusel ja selle koordineerimiseks ning delegeerimiseks peaks keskne roll olema Euroopa Komisjonil.
 
Kuna Läänemere strateegia näol on tegemist liikmesriikide kompromissiga, peaks Eesti oma eesmärkide saavutamiseks toetama ka teiste liikmesriikide jaoks olulisi valdkondi.
 
EL asjade komisjon on veendunud, et ka tänases esimeses strateegia tegevuskavas on oma lisandväärtus nagu seda on näiteks Läänemere äärsete riikide ühtsete seisukohtade sünd transpordiküsimustes või konkreetse ja töötava ametnikevahelise kontaktvõrgustiku loomine.
 
EL asjade komisjon esitas ministeeriumitele ka oma konkreetsed ettepanekud. Muuhulgas soovib EL asjade komisjon, et välisministeerium esitab kaks korda aastas EL asjade komisjonile ülevaate kõigist strateegia raames toimunud kohtumistest.
EL asjade komisjoni poolt heaks kiidetud „Läänemere strateegia rakendamine Eestis: kuulamised EL asjade komisjonis 2010. a I poolaastal, EL asjade komisjoni arvamus ja ettepanekud“ on kättesaadav EL asjade komisjoni kodulehel aadressil https://www.riigikogu.ee/public/Riigikogu/ELAK/L_nemere_strateegia_arvamus.pdf
Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside