Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu EL asjade komisjon arutas täna Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis näeb ette, et 40% börsil noteeritud äriühingu nõukogu  liikmetest peavad olema alaesindatud soost, eesmärgiga toetada eelkõige naiste kaasamist ettevõtete juhtimisse,  ja otsustas eelnõus sisalduvat sookvootide põhimõtet mitte toetada. Valitsuse vastavaid seisukohti otsustas toetada 9 EL asjade komisjoni liiget ja vastu oli 8 komisjoni liiget.  

„Me toetame naiste suuremat kaasatust ettevõtluses ja börsiettevõtete juhtimises, aga ei poolda kohustuslike sookvootide kehtestamist. Sookvoodid mõjuks naistele alandavalt ja võivad kaasa tuua soovimatu sildistamise. Samuti piiraksid need oluliselt ettevõtlusvabadust ja riivaksid omandiõigust. Kaubandus-Tööstuskoda on seda nimetanud ka selgeks ülereguleerimiseks,“ ütles EL asjade komisjoni esimees Arto Aas.

Aasa sõnul peab eesmärgiks olema Tallinna börsi atraktiivsuse suurendamine, samas  vähendaks kohustuslike kvootide ja liigsete regulatsioonide kehtestamine ettevõtete huvi börsil osaleda.

„Inimeste valikul peab olema peamine argument tema kompetentsus ja kogemus, mitte sugu, nahavärv või rahvus. Liigsete piirangute ja kvootide kehtestamine võib vähendada ettevõtete valikuvabadust parimate kandidaatide valikul, mis lõpptulemusena vähendab ettevõtte konkurentsivõimet,“ ütles Aas.

Aas osutas, et Eestis kehtib juba 2004. aastast soolise võrdõiguslikkuse seadus, mis keelab soolise diskrimineerimise. Aasa sõnul puudub ka märkimisväärne kohtupraktika, mis tõendaks, et naisi või mehi koheldakse tööle võtmisel ebavõrdselt.

Valitsuse eitavat seisukohta sookvootide osas on varasemalt toetanud ka Riigikogu põhiseaduskomisjon, õiguskomisjon, majanduskomisjon ja sotsiaalkomisjon.

Valitsus on võtnud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu (COM(2012)614) osas seisukoha,  millega nõustutakse lähenemisega, et kõikides liikmesriikides tuleks tagada võrdsed võimalused naistele ja meestele juhtivatel ametikohtadel töötamiseks. Samas ei toeta valitsus Euroopa Liidu tasemel kohustusliku kvantitatiivse eesmärgi (kvoodi) kehtestamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete soolise jaotuse kohta.

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

 

 

Tagasiside