Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon otsustas koos omapoolsete soovitustega toetada valitsuse seisukohti Euroopa Komisjoni geneetiliselt muundatud organismide (GMO) paketi kohta.

„Komisjon lisas valitsuse seisukohti toetades siiski omapoolse soovituse konsulteerida GMOde käsitlemisel ka tootjate, eelkõige põllumajandustootjatega ja suurendada Eesti võimekust GMOsid puudutava järelevalve teostamiseks,” ütles EL komisjoni aseesimees Ester Tuiksoo.

Eelpool viidatud paketi eesmärk on anda ELi liikmesriikidele suurem vabadus GMO kasvatamise piirangute üle otsustamisel. Täpsemalt on tegemist Euroopa Komisjoni teatise, määruse eelnõu ja soovitusega, mis täiendaksid ELi kehtivat GMOde kasvatamise loataotluse süsteemi, et kaitsta enam mahetootjaid ja võimaldada liikmesriikidel otsustada GMOde kasvatamise üle ka muudel põhjustel kui keskkonna- ja inimtervise kaitse. 

EL asjade komisjoni otsuse aluseks on Riigikogu maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoni arvamused. 

Antud teema on 27. septembri EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu päevakorras.

Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside