Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

EL asjade komisjon alustas oma tänasel istungil Läänemere piirkonna strateegia kuulamisi. Tänasel istungil esitasid oma nägemuse kujundamisel oleva strateegia kohta välisministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad. EL asjade komisjonil on kavas ära kuulata ka teiste ministeeriumite, kuid samuti kodanikeühenduste esindajad ning esitada valitsusele omapoolsed ettepanekud.

Välisministeeriumi asekantsleri Euroopa Liidu küsimustes Kaja Taela sõnul on välisministeerium kokku kogunud ministeeriumite ettepanekud Läänemere strateegia loomiseks ja on selle põhjal kujundamas Eesti seisukohti. Taela sõnul soovib Eesti keskenduda teemadele, mis seotud Läänemere piirkonna ruumilise integreerituse, merekeskkonna ja teadus-arendustegevusega.

Taela väitel peaks strateegia valmima lähiajal ja suure tõenäosusega võetakse see vastu Rootsi eestistumisperioodil 2009. aastal. EL asjade komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni hinnangul peaks strateegia ettevalmistamisest kujunema üks Eesti Euroopa Liidu lähiaja prioriteete. Mihkelsoni arvates võiks valitsus strateegiat ja selle Eesti-poolseid seisukohti veelgi enam poliitilisel tasandil teavitada ja selle Läänemere regioonist väljaspool asuvatele Euroopa Liidu liikmesriikide kolleegidele mõistetavaks ja atraktiivseks muutma.

 „Kindlasti on sarnaselt Vahemere-äärsele koostööle Läänemere regioonis palju senikasutamata koostöövõimalusi, kus lisaks liikmesriikidele saaks tugeva panuse anda Euroopa Liit tervikuna,” ütles Mihkelson.

Läänemere strateegi loomine tugineb Euroopa Parlamendi 16.novembri 2006. aasta otsusele, millega parlament püüab suurendada ELi sisest tähelepanu antud piirkonnale ja paremini ära kasutada selle piirkonna riikide majanduse võimalusi. Rootsi on avaldanud valmisolekut oma eesistumisperioodil ja koostöös Euroopa Komisjoniga Läänemere strateegia välja töötada.

Kolmapäeval 23. aprillil toimub samal teemal ka Riigikogu keskkonnakomisjoni avalik istung.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside