Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon kohtus õiguskantsleriga.

Tänasel kohtumisel põhiseaduskomisjoni liikmetega andis õiguskantsler Allar Jõks ülevaate, millistest põhimõtetest lähtudes on koostatud tema raportid põhiõiguste ja vabaduste tagamise kohta.

Põhiseaduskomisjoni liikmed tundsid huvi, kuidas täidesaatva võimu asutused täidavad ettekirjutusi. Õiguskantsler tõi sellega seoses esile mitmeid probleeme. Kohtumisel l epiti kokku, et ametnike koostöövõimetuse korral teavitab õiguskantsler sellest põhiseaduskomisjoni. Komisjoni liikmed esitasid õiguskantslerile rida küsimusi tema tegevuse kohta põhiõiguste kaitsjana.

Põhiseaduskomisjoni liikmed esitasid omalt poolt antud teema kohta õiguskantslerile rida ettepanekuid. Muuhulgas avaldati soovi, et õiguskantsler tegeleks bürokraatiaprobleemiga, hariduse kvaliteedi küsimustega, kaitseväe ajateenijate põhiõiguste kaitse küsimusega, omavalitsuste autonoomia küsimusega, õigusabi kättesaadavusega, sotsiaaltoetuste kättesaadavusega ja olukorraga vanadekodudes.

Õiguskantsler lubas arvestada tulevases töös komisjonis väljendatud seisukohtadega ning valmistada ette bürokraatia auditi mitmete asutuste jaoks.

Kohtumisel rõhutas komisjoni esimees Urmas Reinsalu vajadust, et põhiseaduskomisjon tegeleks pidevalt põhiõiguste ja vabaduste tagamise küsimusega. Reinsalu märkis: "Meie esindame siin kodanikku, ja kodanikule on põhiseadusega andnud õigused. Täna ei saa kodanik mitmeid oma õigusi teostada. Meie ülesanne on otsida vastust küsimusele, miks".

Riigikogu pressitalitus

Lisainfo: Urmas Reinsalu, 05064841

Tagasiside