Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel sotsiaalkomisjoni istungil arutati erivajadustega laste kasvatamise probleeme.

Arutelu eesmärgiks oli olulise tähtsusega riikliku küsimuse ettevalmistamine Riigikogu täiskogu istungiks.

Ammendava ülevaate saamiseks valdkonna probleemidest olid istungile kutsutud haridus- ja teadusminister Toivo Maimets, sotsiaalminister Marko Pomerants, Lastekaitseliidu juhataja Alar Tamm ning esindajad Riigikontrollist.

Komisjoni esimehe Mai Treiali juhtimisel toimunud arutelu tugines Riigikontrolli aruandele "Erikoolide funktsioon ja tulemuslikkus". Aruandes toodi praeguste kitsaskohtadena välja erikoolide kasvandike ühiskonda sulandumise, erikooli suunamise süsteemi, koolide kehvad olmetingimused ning totaalse institutsiooni tunnused, samuti vajaduse individuaalsete arenguprogrammide ning erikoolide personali parema ettevalmistamise ning motivatsioonisüsteemi järele.

Arutelu käigus tutvustasid ministrid oma haldusalas erivajadustega laste probleemide lahendamisele suunatud projekte. Marko Pomerants tõstis esile sotsiaalhoolekande seaduses fikseeritud rehabilitatsiooniteenust, mis võimaldab enne erivajadustega laste suunamist eriõppeasutustesse kasutada teraapilisi vahendeid või nõustamisteenust. Toivo Maimets rõhutas üldise kontseptsiooni väljatöötamise juures kaasava hariduse põhimõtte tähtsust.

Alar Tamm Lastekaitseliidust tõdes, et praeguseks on riigi poolt algatatud küll mitmeid initsiatiive, kuid puudust tuntakse eelkõige terviklikust probleemi käsitlusest.

Arutelu kokkuvõtteks sõnastati riikliku tähtsusega küsimus ”Kasvatuslike ja tervislike erivajadustega laste probleemide lahendamise võimalustest,” mis esialgsete plaanide kohaselt tuleb Riigikogu istungil arutusele 16. töönädalal (alates 30. maist). Ühtlasi kavatseb sotsiaalkomisjon teha koostöö ettepaneku riikliku tähtsusega küsimuse ettevalmistamiseks kultuurikomisjonile.

Lisainfo: komisjoni nõunik Heidi Barot, 631 6493

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside