Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Eesti turismi ja kohaliku toidu toetusrühm ei toeta siseministeeriumi poolt kavandatavat turismiseaduse muudatust, mis paneks majutusettevõtetele kohustuse registreerida oma külastajate andmed politsei hallatavas digitaalses andmekogus.

Toetusrühm arutas oma koosolekul Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu pöördumist siseministeeriumi poole, kus väljendatakse muret seoses turismiseaduse muutmise plaaniga, mis paneb majutusettevõtetele kohustuse hakata oma külalisi registreerima ka politsei andmebaasis. Kuna pöördumine adresseeriti ka turismi ja kohaliku toidu toetusrühmale, pidas rühma esimees Imre Sooäär vajalikuks käsitleda antud küsimust ka toetusrühma koosolekul. Pöördumise kohaselt seatakse kavandatavate turismiseaduse muudatustega majutusettevõtetele osaliselt riigi funktsioonid, suurendatakse majutusettevõtete kulusid külastajate registreerimisel ning pikendatakse registreerimisele kuluvat aega ning riivatakse majutusasutuste külastajate põhiõigusi, sh õigust eraelu puutumatusele, samuti ei kaasne muudatustega eelnõu seletuskirjas välja toodud peamist mõju – riigi turvalisuse suurenemist, mistõttu jääb eesmärk selgusetuks.

Toetusrühma liige Aivar Sõerd ütles, et taolisele plaanile tuleb avaldada tõsist vastuseisu, see peletab turiste ja lisab bürokraatiat. Eesti turismi ja kohaliku toidu toetusrühma liikmed taunisid turismiseaduse vastavat muudatust üheselt, nõustudes Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu väidetega.

Koosolekul olid kõne all ka Eesti toidukultuuri arengukava algatamine ning turismi arengukava täiendamine. Eesti Kulinaaria Assotsiatsiooni esindaja Aivar Hanson selgitas, et toidukultuuri valdkonnas puudub süsteemne ülevaade valdkonna riigipoolsest rahastamisest – toetuste taotlused on juhuslikku laadi ning toetuste jagamine on mitme erineva ministeeriumi pädevuses. Kõlas ka mõte, et kuna toidukultuur on osa kultuurist laiemas mõttes, võiks valdkond kuuluda kultuuriministeeriumi haldusalasse. Assotsiatsiooni esindajad on veendunud, et baasinfo selle kohta, kuhu praegu riigipoolsed toetussummad kuluvad, aitaks neil edaspidi paremini otsustada olulise ja ebaolulise üle ning raha ratsionaalsemalt kasutada.

Toetusrühma liikmed nõustusid, et täna puudub selge ülevaade, kuidas kogu sektorit läbi erinevate meetmete rahastatakse. Sooäär: „Kogu info koondamine ning arengukava väljatöötamine aitaks valdkonda tervikuna paremini koordineerida ning seega ka Eestis toodetud toidule lisaväärtust luua ja selle mõju suurendada.“ Sooäär tegi ettepaneku pöörduda vastava uuringu koostamise asjus Riigikogu maaelukomisjoni poole.

Ühiselt tervitati ka kaitseministri algatust suurendada kohaliku toidu osatähtsust Kaitseväe toitlustamisel.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside