Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti on seisukohal, et vaba ja sõltumatu meediasüsteemi ning selle kõrval ka meediapildi mitmekesisuse tagamine on euroopaliku kultuuripoliitika üks eeldusi. Eesti toetab eelkõige meedia iseregulatsiooni, et turuosalised leiaksid ise parimaid viise turul toimetulekuks. EL-i asjade komisjon toetas neid seisukohti oma tänasel istungil, kus arutati meediavabaduse ja –pluralismi tagamise olulisust audiovisuaalmaailmas.

„Kuna Eesti meediaomanike ring on suhteliselt kitsas, peame oluliseks soodustada erinevas suuruses meediaettevõtete head juurdepääsu turule. Lisaks suurtele meediaettevõtetele peaks soosima ka sõltumatut alternatiivset meedia tootmist. Samas tuleb tagada tasakaal meediaõiguste ning inimeste õiguste ja vabaduste vahel,“ ütles EL-i asjade komisjoni esimees Arto Aas.

Seoses turu väiksusega on Eestile jätkuvalt oluline toetada riigi vahenditest nii avalik-õiguslikku ringhäälingut kui ka mitmekesist kultuuriväljaannete võrgustikku. Nende omavahelises dialoogis tuleb analüüsida uusi funktsioone, väljakutseid ja võimalusi digiajastul. Samuti tuleb uurida, kas kõigil on piisav juurdepääs nii kodumaisele kui ka rahvusvahelisele meediale.

2013. aasta kevadel avaldas Euroopa Komisjon rohelise raamatu „Valmistumine audiovisuaalmaailma täielikuks ühtesulandumiseks: kasv, looming ja väärtused,“ eesmärgiga algatada laiaulatuslik avalik arutelu selle üle, missugune mõju on audiovisuaalsektoris toimuvatel muutustel, mida iseloomustab traditsiooniliste ringhäälinguteenuste ja interneti üha suurem ühtesulandumine.

Kultuuriminister Rein Lang tutvustas täna EL-i asjade komisjonile EL Nõukogu seisukohti. Rohelise raamatu sisu arutatakse 1.-2. oktoobril mitteametlikul EL hariduse-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu istungil Vilniuses.

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside