Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vilniuses alustas täna tööd 22. Balti Assamblee. Põhiküsimusena oli arutelu all Balti riikide infovahetuse ja tegevuse kooskõlastamine seoses Euroopa Liidu ja NATO laienemisega.

Räägiti ka energeetika ja transpordi infrastruktuuri arendamisest ning ühtse infotehnoloogilise ruumi loomisest.

Riigikogu delegatsiooni juht Andres Taimla tõstatas oma ettekandes vajaduse tugevasti reformida BA tööd seoses Balti riikide peatse liitumisega Euroopa Liiduga. Ta ütles, et parlamendid võiksid Balti koostöö raamides kokku leppida info vahetamise viisid ja korra ning asuma seda igapäevast tööd tegema. Sisuliselt tähendaks see kokkulepet, et niipea, kui saab teatavaks mingi õigusloome protsessi käivitamine Euroopa Komisjonis mõnele liikmesriigile olulises küsimuses, käivitub ka vastastikune teavitamine oma seisukohtadest ning võimalusel ka ühiste seisukohtade väljatöötamine. Taimla rõhutas, et kuna EL-i liikmelisusest tulenevalt kandub seadusloome protseduuride koordineerimise raskuspunkt praeguselt Balti riikide tasandilt EL-i tasandile, tuleb ka BA senine tegevus viia vastavusse uute nõuetega. ”Peaksime oma Balti koostöö suuremas osas kontsentreerima Euroopa Liidu otsustusprotsesside jälgimisele, vastastikusele teavitamisele meie rahvuslikest seisukohtadest ning vajadusel ühiste seisukohtade väljatöötamisele ja miks ka mitte koordineeritud tegevuse kavandamisele meie ühishuvide kaitseks,” sõnas ta.

Balti koostöö uutest vormidest kõneles oma sõnavõtus ka Riigikogu Euroopa asjade komisjoni esimees Rein Lang. Ta märkis, et Balti koostöö Euroopa Liidus peab kindlasti säilima, kuid see pole võimalik seisukohtade ühtlustamisega kõigis küsimustes. Ta rõhutas ka mitteformaalse koostöö vajadust ja tähtsust.

Sõnavõtuga energeetika ja transpordi infrastruktuuri arendamisest esines Riigikogu liige Ants Pauls, samuti majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen.

Balti Assamblee ning Balti riikide peaministritest koosnev Balti Nõukogu võtsid täna vastu ka ühiskommünikee. Selles nähakse muuhulgas ette ühisprojektide arendamist transpordi, energeetika ja infotehnoloogia vallas, mis on osaks lõimumisel Euroopa majandusega.

Balti Assamblee jätkub homme resolutsioonide vastuvõtmisega.

Riigikogu pressitalitus

Täiendav info:

Aivar Jarne 05135115

Tagasiside