Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Parlamendi saadikud Tunne Kelam ja Toomas Hendrik Ilves arutasid väliskomisjonis aktuaalseid teemasid.

Euroopa Parlamendi liige Toomas Hendrik Ilvese arvates peaks Eesti riik rohkem tegelema oma ametnike koolitamisega Euroopa Liidu ametkondadesse, nii nagu seda teeb Ilvese väitel Prantsusmaa ja Suurbritannia.

Paremini koolitatud ametnikud suudaksid Ilvese sõnul Euroopa Liidu struktuurides edukalt kandideerida ka võtmepositsioonidele. Vastasel juhul jäävad Eestile vaid autojuhtide ja sekretäride kohad, nagu Ilves piltlikult väljendus.

Võtmepositsioonide hõivamine aitaks Ilvese väitel Eestil paremini esindada oma huve ja koordineerida ka Euroopa Parlamendi Eesti saadikute tegevust.

Ilves rõhutas ka seda, et koostöö Eesti valitsuse ja Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmete vahel peab paranema, seda eriti küsimuses, mis puudutab Eesti seisukohti Euroopa Parlamendis menetletavate seadusandlike aktide osas. Ilvese arvates võiksid ministeeriumid esitada oma saadikutele konkreetseid ettepanekuid, mida Euroopa Liidu direktiivides oleks vaja muuta ja mida saadikud võiksid siis vastavates komisjonides üritada ka läbi viia.

Arutelule aktuaalsete välispoliitiliste küsimuste üle oli täna väliskomisjoni kutsutud ka Tunne Kelam. Arutelu üheks peateemaks oli Euroopa Liidu naabruspoliitika.

Ilves ja Kelam tõid esile, et Euroopa Liidu viimase laienemisringiga ühinenud riigid on muutnud Euroopa Liidu üldist suhtumist Euroopa Liidu idanaabrite suhtes. Kõne all olid Ukraina ja ka Moldova võimalikud arengud Euroopa Liidu kontekstis.

Kelami väitel on uute liikmesriikide mõju Euroopa Parlamendi väliskomisjonis sedavõrd suur, et näiteks Ukraina teemat ei ole võimalik vanade olijate poolt enam ignoreerida, nii nagu nad siiani on üritanud seda teha.

Ilves pidas oluliseks, et Ukraina oleks Euroopa Liidu suhtes koostöövalmis ja paindlik ega ootaks, et Ukrainale midagi kandikul ette kantakse. Ilves pidas vajalikus Ukraina viisarežiimi pehmendamist Euroopa Liidu kodanikele ja piirikontrolli tugevdamist.

Kelam informeeris komisjoni liikmeid ka sellest, et Euroopa Parlamendis tegutseb mitteametlik soome-ugri foorum, kuhu kuuluvad kõik Eestis valitud parlamendiliikmed.

Tagasiside