Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti Riigikogu riigikaitsekomisjoni, Läti Seimi kaitse- ja siseasjade komisjoni ning Leedu Seimi riikliku julgeoleku ja kaitsekomisjoni

ÜHISAVALDUS*

Eesti riigikaitsekomisjon, Läti kaitse- ja siseasjade komisjon ning Leedu riikliku julgeoleku ja kaitsekomisjon,

kogunenud 29. märtsil 2006 Tallinnas,

tähistasid Eesti, Läti ja Leedu NATOga ühinemise teist aastapäeva;

märkisid, et NATO peab jääma tõhusaks kollektiivse kaitse alliansiks ning Euro-Atlandi julgeolekualase dialoogi tähtsaimaks toimumiskohaks,

avaldasid toetust EL kaitsevõime suurendamisele, rõhutades samal ajal, et see ei tohiks kaasa tuua mittevajalikke paralleelstruktuure ja olemasolevate NATO võimsuste dubleerimist;

avaldasid toetust ka Balti riikide edasisele panusele rahvusvahelistesse jõupingutustesse terrorismiga võitlemisel ja globaalse julgeoleku tugevdamisel aktiivse osalemisega rahvusvahelistes missioonides ja operatsioonides;

kutsusid üles Eesti, Läti ja Leedu valitsusi ja parlamente paremini kooskõlastama oma maade seisukohti kaitse ja julgeoleku küsimustes NATO ja ELi liikmeksoleku kontekstis ning tugevdama sõjalist ja muud koostööd NATOs ja ELis;

tervitasid Balti riikide otsust suurendada oma toetust NATO juhitud rahvusvaheliste stabiliseerimise abijõudude (ISAF, International Stabilisation Assistance Force) operatsioonile Afganistanis;

rõhutasid NATO Balti riikide õhuruumi valvamise missiooni tähtsust ning kutsusid oma valitsusi tungivalt üles jätkama tegutsemist, et leida koostöös meie liitlastega püsiv lahendus NATO õhuruumi valve küsimusele ning suurendada selleks võimeid vastuvõtva riigi toetuse andmiseks;

tõstsid esile Balti riikide vahelise kaitsealase koostöö tähtsust ja tunnustasid Balti kaitsealaste koostööprojektide edukat arengut;

julgustasid Eesti, Läti ja Leedu valitsusi ja kaitsestruktuure uurima võimalusi kaitsealase koostöö edasiseks arendamiseks ja laiendamiseks, eriti õhusuveräänsuse ja -kaitse, rahvusvaheliste rahukaitsemissioonide ning ühiste riigikaitsehangete küsimustes;

leppisid kokku pidada järgmine kohtumine Riias 29.–30. märtsil 2007.

Trivimi Velliste, Riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimees esimehe ülesannetes

Juris Dalbinš, Läti Seimi kaitse- ja siseasjade komisjoni esimees

Alvydas Sadeckas, Leedu Seimi riikliku julgeoleku ja kaitsekomisjoni esimees

______________________

* Tõlge inglise keelest

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside