Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti Vabariigi Riigikogu riigikaitsekomisjoni,

Leedu Vabariigi Seimi riikliku julgeoleku ja kaitsekomisjoni ning

Läti Vabariigi Seimi kaitse-, siseasjade ja korruptsiooni tõkestamise komisjoni

ÜHISAVALDUS

 2. aprillil 2008. aastal Vilnius

Eesti Vabariigi Riigikogu riigikaitsekomisjon, Leedu Vabariigi Seimi riikliku julgeoleku ja kaitsekomisjon ning Läti Vabariigi Seimi kaitse-, siseasjade ja korruptsiooni tõkestamise komisjon, tulnud kokku Vilniuses 2. aprillil 2008. aastal, tähistasid Balti riikide NATO liikmesoleku neljandat aastapäeva.

Balti riikide kaitsekomisjonid

tervitavad eelseisvat NATO tippkohtumist Bukarestis, millel arutatakse alliansi laienemist, muutmist ja edasist tugevdamist;

rõhutavad, et NATO peab jääma tõhusaks kollektiivse kaitse alliansiks ning Euro-Atlandi julgeolekualase dialoogi tähtsaimaks toimumiskohaks;

märgivad, et NATO peaks säilitama avatud uste poliitika, mis võimaldab alliansiga ühineda demokraatlikel riikidel, kes on valmis ja suutelised endale võtma liikmeksolekuga kaasnevaid kohustusi, ning toetavad Ukraina ja Georgia püüdlusi liikmelisuse tegevuskavaga liitumiseks Bukarestis;

avaldavad toetust rahvusvahelise üldsuse püüdlustele rahvusvahelise terrorismi ja massihävitusrelvade levikuga võitlemisel ning rõhutavad vajadust osaleda rahvusvahelistes operatsioonides;

pööravad tähelepanu vajadusele tugevdada alliansi võimet vastu seismises sellistele probleemidele nagu energiajulgeoleku haavatavus ja küberrünnakud;

toetavad Eestisse Küberkaitse Kompetentsikeskuse rajamist, mis vastab küberkaitse peamistele põhimõtetele ja annab võimaluse suurendada liitlaste küberjulgeolekut;

rõhutavad vajadust Balti riikide piirkonna integreerimiseks Euroopa energiasüsteemi;

kutsuvad arutama Balti riikide piirkonna energiajulgeolekukeskuse rajamist, mis aitaks tegeleda energiajulgeoleku probleemidega;

tänavad NATO liitlasi Balti riikide õhuturbemissioonide läbiviimise eest ja kutsuvad liitlasi pikendama NATO õhuturbemissiooni 2018. aastani;

rõhutavad vajadust tihedaks koostööks Balti riikide vahel rahvuslike õhuruumi kaitse süsteemide edasise arendamise, nende ühtse juhtimise ja NATO-ga koostalitlusvõime valdkonnas;

rõhutades Balti riikide koostöö tähtsust eelnimetatud valdkondades, Balti riikide kaitsekomisjonid leppisid kokku korraldada järgmine kohtumine Tallinnas 2009. aasta märtsi lõpul.

 

Mati Raidma

Juris Dalbins

Algimantas Matulevičius

riigikaitsekomisjoni esimees

kaitse-, siseasjade ja korruptsiooni tõkestamise komisjoni esimees

riikliku julgeoleku ja kaitsekomisjoni esimees

Eesti Vabariigi Riigikogu

Läti Vabariigi Seim

Leedu Vabariigi Seim

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside