Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Balti riikide kaitsekomisjonid peavad vajalikuks edendada rohkem ühistegevust ja paremini kooskõlastada oma kaitse- ja julgeolekuseisukohti.

Balti riikide parlamentide kaitsekomisjonide hiljutisest töökohtumistest kokkuvõtteid teinud Riigikogu riigikaitsekomisjon otsustas võtta enda peale komisjonide järgmise töökohtumise korraldamise, mis toimub Tallinnas 29. ja 30. märtsil 2006. aastal.

Vilniuses nädal tagasi aset leidnud Balti riikide parlamentide kaitsekomisjonide töökohtumisel, millega tähistati NATO liikmelisuse esimest aastapäeva, võeti vastu edasist koostööd deklareeriv ühisavaldus.

Selles tõdetakse muuhulgas, et Balti riigid võiksid suuremal määral kooskõlastada oma kaitse- ja julgeolekuseisukohti ning tugevdada oma koostööd NATO ja Euroopa Liidu projektides.

Kõik kolm on veendunud, et ühiste lahenduste otsimine on parim tee Eesti, Leedu ja Läti õhuruumi kaitse tagamiseks ning väljendavad soovi jätkata jõupingutusi ühishangete korraldamiseks.

Kolm riiki möönavad samuti vajadust kooskõlastada sõjalise väljaõppe ja koolitusprogrammidega seonduvaid tegevusi.

Tähtsaks peetakse ka oma kriisiohjamissüsteemide edendamist ja nende lõimimist Euroopa Liidu ja NATO asjaomaste struktuuridega.

Vilniuses 29. ja 30. märtsil toimunud kohtumisel oli poolte hinnangul sümboolne tähendus, sest täpselt aasta tagasi deponeeriti Washingtonis Balti riikide NATO-ga ühinemise lepingud, millega Eesti, Läti ja Leedu arvati NATO liikmeks.

Eesti riigikaitsekomisjoni, Leedu riikliku julgeoleku- ja kaitsekomisjoni ning Läti kaitse- ja siseasjade komisjonide esimene kohtumine toimus 16. ja 17. veebruaril 1998. aastal samuti Vilniuses.

Lisainformatsioon: riigikaitsekomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja Aivar Engel, 631 64 70

Tagasiside