Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna toimunud Riigikogu maaelukomisjoni ühisistungil Läti Saeima majandus-, põllumajandus-, keskkonna- ja regionaalpoliitikakomisjoni ning Leedu Seimi maaelukomisjoniga võeti vastu ühisdeklaratsioon, millega juhitakse Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja teiste asjaomaste institutsioonide tähelepanu ebavõrdsetele toetustasemetele EL liikmesriikide vahel.

„Me toetame Euroopa Komisjoni võetud suunda otsetoetuste ühtlustamisele liikmesriikide vahel, kuid samas valmistab meile muret selle protsessi ajakava. Me ei saa nõustuda ühtlustamise tempoga, mis jätaks Eesti, Läti ja Leedu põllumehed ka pärast 2013.aastat veel mitmeks aastaks ebavõrdsesse seisu võrreldes teiste liikmesriikide põllumajandustootjatega,“ märgitakse ühisdeklaratsioonis.

Balti riikide maaelukomisjonid rõhutavad, et Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika peab tagama liikmesriikide põllumajandustootjatele võrdsed konkurentsitingimused, võrdse kohtlemise ja solidaarsusprintsiibi järgimise.

„Otsetoetuste ühtlustamine peab tagama, et kõrgeima ja madalaima otsetoetuse taseme vahel ei oleks märkimisväärset erinevust. Otsetoetuste täielik võrdsustamine peab toimuma kiiremini kui Euroopa Komisjoni poolt väljapakutud ajakavas. Otsetoetuste arvestamise süsteem Balti riikides peab alates 1. jaanuarist 2014 täielikult üle minema uutele alustele ilma üleminekuperioodita,“ seisab ühisdeklaratsioonis.

Täiendav informatsioon: maaelu komisjoni esimees Kalvi Kõva, telefon 521 6732.

Deklaratsiooniga on võimalik tutvuda Riigikogu veebiaadressil https://www.riigikogu.ee/index.php?rep_id=6056406

Vaata ka kohtumisest tehtud fotosid.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside