Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjoni ja Soome Eduskunta väliskomisjoni tänasel kohtumisel Tallinnas olid tähelepanu keskmes Läänemerega seotud küsimused, samuti rahvusvahelise olukorra aktuaalsed küsimused ja julgeoleku kindlustamine maailma erinevates regioonides. 

Väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on Eesti ja Soome vahel viljakas koostöö erinevatel aladel, näiteks Läänemere strateegia elluviimisel. „Peaksime üheskoos tegutsema Läänemere kaitsmisega seotud probleemide lahendamise nimel. Samas peaksime keskenduma mere kasutamise tulevikuväljavaatele,“ toonitas Mihkelson. Tema hinnangul on käeoleval ajal oluline Läänemere strateegia (LMS) ja Euroopa Liidu tulevase finantsperspektiivi 2014-2020 seos, et kindlustada projektide rahastamine Euroopa Liidu tasandil riikidevahelise koostöö kaudu. Läänemere strateegia peaks olema üheks aluseks tulevase perioodi struktuurivahendite planeerimisel. Vastasel korral on väga keeruline püstitatud eesmärke ellu viia. Mihkelson õhutas, et Eestile on LMS kontekstis oluline uute transpordiühenduste loomine Läänemere idakaldal: need on Via Baltica, Rail Baltic ja TEN-T – uute energiavõrgustike loomine, et paremini integreerida ESTLINK 2 kaudu.
 
Eduskunta väliskomisjoni esimees Timo Soini märkis, et Läänemere kaitsmine ja kasutamine on ka Soomele oluline nii majandusliku tegevuse, keskkonnakaitse kui ka julgeoleku kindlustamise aspektist. Ta avaldas heameelt, et Balti riigid on tegemas tihedat koostööd just keskkonnakaitse alal. Soini pidas oluliseks ka institutsionaalse koostöö parandamist Balti regioonis.
 
Kohtumisel leiti, et kahe riigi parlamentide vaheline koostöö saab anda olulise panuse Läänemere piirkonna probleemide lahendamisse. Nii Mihkelson kui Soini rõhutasid Eesti-Soome suhete väga head seisu, mis omab mõlemale riigile erilist tähendust. 
 
Rahvusvahelise olukorra käsitlemisel olid kõne all Afganistaniga seotud küsimused, Iisraeli ja Palestiina suhted, samuti Balti regiooni julgeoleku kindlustamise probleemid ning suhted Venemaa ja Aasia riikidega.
 
Komisjonide järgmine ühisistung toimub tuleval aastal Soomes.
 
Pildid kohtumiselt on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside