Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Venemaa relvajõudude sissetungid Georgia õhuruumi ja vägede koondamine Abhaasias on räige rünnak Georgia kui iseseisva riigi vastu. Eesti-Georgia parlamendirühm kutsub rahvusvahelisi organisatsioone kiirelt ja otsustavalt reageerima Venemaa sellisele tegevusele. On mõeldamatu, et ÜRO, OSCE ja Euroopa Nõukogu liikmesriik kasutab jõuga ähvardamist teise liikmesriigi vastu.

Juhime tähelepanu, et Venemaa käitumine Georgia suhtes on olnud provokatiivne juba pikemat aega. Kui siiani on ametlikult kinnitatud naabermaa suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse austamist, siis nüüd, võttes omaks ähvarduslennud Georgia territooriumile, on Venemaa loobunud sellest ka sõnades. Venemaa käitumine ja Georgiat puudutav retoorika meenutab aega, mil väikeriike käsitleti peenrahana suurte geopoliitiliste ambitsioonide teostamisel.

Sellises õhustikus ei saa tõsiselt võtta Venemaa rolli rahuvahendajana Abhaasias ja Lõuna-Osseetias. Vene Föderatsioon on konflikti osapool ja lahenduste leidmise peamine takistus. Selles olukorras on rahvusvaheliste organisatsioonide, eriti ÜRO ja Euroopa Liidu roll uute lahendusteede otsimisel erakordselt suur.

Toetame Georgia suveräänsust, territoriaalset terviklikkust ja demokraatlikku arengut.
Toetame otsekõnelusi Georgia ja Abhaasia esindajate vahel.
Toetame uue rahuvalveformaadi rakendamist Abhaasias ilma Venemaa osaluseta.
Toetame Abhaasia ja Lõuna-Osseetia laialdast autonoomiat Georgia koosseisus.
Toetame Georgia kiirendatud liitumist Põhja-Atlandi Organisatsiooniga.

 

***
Eesti-Georgia parlamendirühma avaldus on adresseeritud järgmistele organisatsioonidele: ÜRO, OSCE PA, ENPA, NATO PA, Euroopa Parlament, Vene saatkond, Georgia saatkond ja parlament jt.

Eesti-Georgia parlamendirühma kuulub 25 Riigikogu liiget, selle esimees on Andres Herkel, aseesimehed Helle Kalda ja Silver Meikar.

Täiendav informatsioon:  Andres Herkel, telefon 5056540

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside