Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Eesti-Georgia parlamendirühm toetab Georgia algatusi külmutatud konfliktide lahendamiseks Abhaasias ja Lõuna-Osseetias. Georgia riik on viimaste aastatel näidanud edusamme nii demokraatia arendamisel kui ka majanduseduks vajalike eelduste loomisel. Georgia presidendi ja parlamendi viimased ettepanekud olukorra lahendamiseks Lõuna-Osseetias lähtuvad vabaduse ja kultuurautonoomia põhimõtetest.

Riigikogu Georgia parlamendirühm on veendunud, et nende ettepanekute elluviimine tagab rahu ja stabiilsuse, mida inimesed kõige enam vajavad. Meie hinnang Georgia võimele ise neid probleeme lahendada on kõrge. Rahvusvaheliste organisatsioonide roll peab olema nõustav ja abistav, selles osas on Georgia võimud korduvalt näidanud head koostöötahet.

Läbimurde saavutamiseks peab Georgia valitsusel olema täielik kontroll oma territooriumi üle. Ükski riik ei tohi omaalgatuslike tegevuste ja enda poolt kontrollitavate mittelegitiimsete võimukandjate abil takistada Georgia jõupingutusi olukorra normaliseerimiseks. Juhime tähelepanu, et Vene rahuvalvajate roll Lõuna-Osseetias on ammu muutunud eraldi probleemiks, mitte osaks probleemi lahendusest.

Kutsume üles Georgia toetamisele antud küsimuses, demokraatia ja inimõiguste, samuti kultuurautonoomia põhimõtete kaitsmisele regioonis. 

Andres Herkel,

Eesti-Georgia parlamendirühma esimees

Täiendav info, Andres Herkel, 50 56540

   

Tagasiside