Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti-Georgia parlamendirühma avaldus seoses kahe aasta möödumisega Vene Föderatsiooni sõjalisest agressioonist Georgia vastu:

„Kaks aastat pärast Vene-Georgia sõja puhkemist ei ole selle tagajärjed likvideeritud. Ulatuslik inimõiguste ning rahvusvahelise õiguse rikkumine jätkub.

Georgia pool on astunud endast olenevaid samme sõja tagajärgede likvideerimiseks, kuid Vene Föderatsioon pole täitnud ei 12. augustil 2008 sõlmitud rahuleppe punkte ega rahvusvaheliste organisatsioonide korduvaid üleskutseid olukorra normaliseerimiseks.

Peame eriti kahetsusväärseks, et

– suur osa Georgia territooriumist on endiselt okupeeritud;

– Lõuna-Osseetia ja Abhaasia sõjapõgenikel puudub võimalus naasta kodudesse;

– Georgia kodanikel, samuti rahvusvahelistel organisatsioonidel, rahuvalve- ja humanitaarmissioonidel puudub ligipääs okupeeritud aladele.

Lähtudes nimetatud faktidest ning osutades Riigikogu poolt vastu võetud avaldustele “Georgia suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks” (23. aprillil 2008) ning “Vene Föderatsiooni sõjalisest agressioonist Georgia vastu” (12. augustil 2008), kutsume üles:

– Vene Föderatsiooni loobuma Lõuna-Osseetia ja Abhaasia ühepoolsest tunnustamisest ning astuma teisi samme Georgia territoriaalse terviklikkuse taastamiseks;

– rahvusvahelisi organisatsioone, eeskätt ÜRO-d, OSCE-d, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liitu püsima järjekindlalt Georgia territoriaalse terviklikkuse nõude juures, panustama omapoolse abiga ning nõudma jätkuvalt ligipääsu okupeeritud aladele.“

Täiendav informatsioon: Eesti-Georgia parlamendirühma esimees Andres Herkel,

telefon 50 56540.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside