Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna Euroopa Nõukogu Parlamentaarsel Assambleel (ENPA) toimunud Balkani riikide õigussüsteemi käsitleval arutelul esines sõnavõtuga Euroopa Vasakpoolsete poliitilise grupi nimel ENPA Eesti delegatsiooni liige Aleksei Lotman, kes pidas oluliseks neis riikides tunnistajatele tõhusa kaitse tagamist. Lotman: „Ilma tunnistajatele tõhusa kaitse tagamiseta ei ole võimalik saavutada õiglasi kohtuotsuseid ega vältida uut ülekohut. Tunnistajate kaitse puudumisel kriminaalkurjategijaid pääsevad karistusest ning ohvritel tuleb oma hirmuga edasi elada. Sellises olukorras ei ole leppimine võimalik.“ Lotman kutsus riike üles tegema koostööd sõjakuritegude paljastamisel.                                                                                                        

Esmaspäeval toimunud Assamblee büroo ja alalise komitee Moldova valimiste teemalise raporti arutelul võtsid sõna Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ning liige Indrek Saar, kes oli ühtlasi ka ENPA Moldova parlamendivalimiste vaatlejate delegatsiooni juht. Saar märkis, et Moldova parlamendivalimised vastasid enamasti rahvusvahelistele standarditele, kuid muret tekitav oli Moldova võimude otsus muuta valimiskoodeksit 4 kuud enne valimisi. Uus süsteem annab selge eelise väikeparteidele. Herkel lisas, et taoline käik ei suurenda ühiskonnas kuidagi usaldusväärsust, millega on varem korduvalt probleeme olnud. Herkeli arvates esineb ka Moldova põhiseaduses rida puudusi.
 
Indrek Saar valiti seekordsel Assambleel kodukorra ja isikupuutumatuse komitee aseesimeheks ning Aleksei Lotman taas keskkonnakomitee esimeheks, mistõttu ta kuulub ka Assamblee büroosse.
 
Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel ja asendusliikmed Aleksei Lotman (23. – 28. jaan) ning Indrek Saar osalevad Prantsusmaal Strasbourgis toimuval ENPA 2011. aasta I istungil 23. – 27. jaanuarini.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside