Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Kristiina Ojulandi ja väliskomisjoni esimehe Enn Eesmaa tänasel kohtumisel Leedu välisministri Petras Vaitiekūnas’ega olid kõne all Euroopa Liidu energiapoliitika, energiajulgeolek, Schengeni ruumiga liitumine, koostöö välismissioonide küsimuses, Euroopa Liidu immigratsioonipoliitika ja mitmed muud teemad.
 
Nii Ojuland kui ka Eesmaa väljendasid oma nördimust seoses Schengeni ruumiga liitumise edasilükkumise üle veel aasta võrra seoses Euroopa Komisjoni mahajäämusega ettevalmistustöödes. Eesmaa hinnangul peaks Euroopa Liit avaldama selles küsimuses selgemalt oma poliitilist tahet. Ka leidis Eesmaa, et Balti riikidel tuleks siin näidata omapoolset initsiatiivi.
 
Leedu välisministri Vaitiekūnas’e kinnitusel on Schengeni ruumiga liitumine ka üks Leedu prioriteete .
 
Keskse teemana oli kõne all energiapoliitika ja energiajulgeolek. Vaitiekūnas tõstis esile Ignalina tuumaelektrijaama teema ja osutas, et selle projekti vastu on lisaks Eestile ja Lätile huvi ilmutanud ka Poola ja Rootsi. Ojulandi kinnitusel on tuumaenergia Eesti jaoks üks võimalikke alternatiive, arvestades, et põlevkivile tugineval energiatoomisel on oma piirid. Mõlemad pooled tõdesid, et energiajulgeolek on kasvava tähtsusega teema nii Eesti ja Leedu, kui ka Euroopa Liidu jaoks tervikuna.
 
Vaitiekūnas’e sõnul on Poola avaldanud viimasel ajal ka suuremat valmidust kahe riigi energiasüsteemide ühendamiseks, mis lülitaks Balti riigid Euroopa Liidu ühtsesse energiavõrku.
 
Pooled jõudsid ühisele arusaamisele ka selles, et koostööd tuleks teha ka oma sõjaliste välismissioonide tegevuse kavandamisel Afganistanis ja Iraagis, kuid ka missioonide saatmisel uutesse piirkondadesse.
 
Euroopa Liidu migratsioonipoliitikast kõneldes tõdes Ojuland, et Euroopa Liidul peaks siin olema ühtse poliitika ja Euroopa Liit ei tohiks jätta liidu piiririike oma probleemidega üksi. Ojuland väljendas oma mõistmist nende probleemide suhtes, mis on praegu tabanud Euroopa Liidu lõunaregiooni riike.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside