Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna toimunud Euroopa asjade komisjoni erakorralisel istungil arutati ettevalmistusi Thessaloniki tippkohtumiseks ja 14. septembri rahvahääletuseks.

Koosolekut juhatas EAK esimees Rein Lang.

EAK istungist võtsid osa peaminister Juhan Parts, Euroopa Liidu sekretariaadi juhataja Henrik Hololei, peaministri välisnõunik Kyllike Sillaste-Elling. Rahvahääletuse ettevalmistuste arutelul osalesid erakondade juhid ning nende esindajad.

Peaministri sõnul on Thessalonikis Eestil esmakordne võimalus osaleda tippkohtumisel mitte enam külalisena vaid vaatlejana. Kohtumisel arutatakse Euroopa Tulevikukonvendi töö tulemusi ning immigratsiooni ja EL-i välispiiride tulevikuga seonduvat. Eesti esindajad kavatsevad toetada konvendi tulemusi kui head alust valitsustevaheliseks konverentsiks. Konkreetsed seisukohad sõnastatakse täna õhtul toimuval valitsuse istungil.

Peaminister märkis, et valitsus toetab konvendi võimalikku lisaistungite toimumist juulikuus, et tagada mõnede lahendamata jäänud küsimuste sisuline arutelu.

EAK liikmed tundsid huvi võimaliku EL-i olemuse muutmise suhtes seoses konvendis valminud põhiseadusliku lepingu teksti projektiga. Peaministri kinnitusel pole tegemist EL-i olemuse muutmisega ning pakutavad muudatused leiaksid aset alates aastast 2009.

Peaminister ja EAK liikimed leppisid kokku, et kavandataval EAK erakorralisel istungil arutatakse ka EL-i küsimuste siseriiklikku koordineerimist Eestis. Erakorraline istung on kavandatud Riigikogu suvepuhkuse ajale.

Teise päevakorrapunktina arutasid EAK liikmed, peaminister ja erakondade esimehed ettevalmistusi rahvahääletuseks EL-ga liitumise küsimuses. EL-i infosekretariaadi juhataja Hannes Rumm andis ülevaate tegevuskavast. Rumm kinnitas, et teavitus ei ole planeeritud agressiivse kampaaniana – pigem antakse kodanikele igakülgset informatsiooni ning kutsutakse üles osa võtma rahvahääletusest.

EAK koosolekul andsid erakondade juhid ülevaate kavandatavatest teavitusüritustest ja informeerisid oma erakondade suhtumisest Eesti liitumisse Euroopa Liiduga.

Peaministri kinnitusel on valitsuse esmane eesmärk saavutada rahvahääletusel nii kõrge osalustase kui ka positiivne tulemus. Selle saavutamiseks soovib valitsus enne rahvahääletust informeerida rahvast igakülgselt EL-i liitumisega seotud aspektidest.

Riigikogu pressitalitus

Lisainfo: Olev Aarma, 6316465

Tagasiside