Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Rainer Vakra osales 26. märtsil 2013
Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni
korraldatud parlamentidevahelisel ühiskohtumisel teemal “Miks ELi
keskkonnaalaseid õigusakte ei kohaldata ühtlaselt ja tulemuslikult?”

Kohtumisel keskenduti vee ja jäätmekäitluse õigusaktidele ning
loodushoiule.

“Juhin tähelepanu, et sama oluline, kui keskkonnaalane koostöö Euroopa Liidu
siseselt, on ka koostöö Euroopa Liidu naaberriikidega. Keskkonna reostus
võib olla piiriülene ning peame rohkem tähelepanu pöörama ühistele
põhimõtetele ja koos tegutsemisele,” ütles Rainer  Vakra oma sõnavõtus.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside