Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas oma teisipäevasel (10.04) istungil valitsuse algatatud avaliku teenistuse seaduse eelnõu (193 SE) ning kuulas ära omavalitsuste ja ametiühingute seisukohad, samuti justiitsministeeriumi arvamuse nende seisukohtade osas.

„Meie eesmärk oli omavahel kokku viia erinevad osapooled ja nagu toimunud kohtumine osutas, leidis enamik omavalitsuste ettepanekuid ka toetust. Justiitsministeerium avaldas valmisolekut vastavad muudatused eelnõule välja töötada. Ametiühingute seisukohad jäid justiitsministeeriumi omadest paraku erinevaiks, seda näiteks osas, mis puudutab ametnike osalemise keeldu teenistusalastes surveaktsioonides, mis häirivad ametiasutuste tegevust. Välja pakutud regulatsiooni juures jääb ebaselgeks, millises ulatuses ja milliseid ülesandeid täitvate ametnike surveaktsioonid on sellised, mis häirivad ametiasutuse tööd,“  ütles põhiseaduskomisjoni aseesimees Deniss Boroditš.

Boroditš avaldas lootust, et justiitsministeerium ja ametiühingud jätkavad kõnelusi võimalike kompromisside otsimiseks.

Kohalike omavalitsuste esindajate hinnangul tuleks eelnõus täpsustada regulatsioone, mis puudutavad kohalike omavalitsuste palga- ja koosseisupoliitikat, valla ja linnaametnike sotsiaalseid garantiisid jms. Samuti tegid omavalitsustele muret seaduse rakendamisega kaasnevad kulutused, mida nende hinnangul peaks katma riik, ning selle rakendamise tähtajad.

Ametiühingute esindajad leidsid,  et eelnõus sätestatud streigi- ja surveaktsioonides osalemise keeld puudutab liiga laia isikute ringi, ametnikele kehtestatud täielik streigikeeld rikub ILO konventsioone, streigikeelu all olevatele ametnike jaoks puudub mehhanism palgavaidluste lahendamiseks ja kollektiivsete töösuhete reguleerimiseks.

Põhiseaduskomisjoni istungil osalesid Tallinna Linnasekretär Toomas Sepp, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liidu ning justiitsministeeriumi esindajad.

Muudatusettepanekute tähtaeg avaliku teenistuse seaduse eelnõule (193 SE) on 25. aprill.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

 

Tagasiside