Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjoni tänasel väljasõidul eesotsas komisjoni esimehe Mai Treialiga Põlvamaale ja Tartusse osalevad ka Leedu ja Läti seimide sotsiaalkomisjonid.

Hommikupoolikul tutvuti Maarja külas Põlvamaal Kiidjärvel intellektipuudega noorte koduga. Kohal oli ka Põlva maavanem Urmas Klaas. Tõdeti, et kuigi on astutud vajalikud sammud intellektipuudega noorte eest hoolitsemisel ja nende kaasamisel ühiskonna ellu, on siiski vaja süvendada ja mitmekesistada seda protsessi.

Pärastlõunal külastati Tartu Ülikooli polikliiniku ja peremeditsiini õppetooli, kus professor Heidi-Ingrid Maaroos ja dotsent Ruth Kalda andsid ülevaate perearstindusest Eestis. Kõne all olid ka tervishoiu rahastamise probleemid. Arutelu käigus märgiti, et perearsti vastuvõtule peab pääsema haigestumise korral kolme tööpäeva jooksul ja ägeda haigestumise puhul peab saama arstiabi juba pöördumise päeval. Samas tõdeti, et praktikas esineb siiski nendest tähtaegadest kinnipidamiseks probleeme, eriti nädalavahetustel ja maapiirkonnas. Probleemne on ka perearstide töö organiseerimine – kas ja kui palju saab ta kasutada lisatööjõudu, kas tal on veel mõni arst abiks jne. Kohtumisel leiti, et nendele probleemidele on kindlasti vaja otsida lahendus kiiremas korras.

Homme jätkub kolme Balti riigi parlamendi sotsiaalkomisjonide väljasõit Jõgevamaale.

Hommikupoolikul, algusega kell 9.30, tutvutakse MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskusega Voorel ja toimub arutelu teemal „Aktiivsed tööturumeetmed”. Tööturul valitseva olukorra leevendamiseks on vastu võetud tööturuteenuste ja -toetuste seadus, milles uue teenusena on sätestatud eelkõige noortele ja puuetega töötutele mõeldud tööpraktika ja pikaajaliste töötute ning heitunute tööturule tagasitoomiseks mõeldud tööharjutus. Kehtestatakse stipendiumi maksmine tööturukoolitusel, tööpraktikal või -harjutuses osalevatele isikutele ning sõidukulude hüvitamine tööturukoolitusel ja tööpraktikal osalejatele.

Lähem informatsioon sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial 50 46 410 ja sotsiaalkomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja Aimi Kaldre 51 12 339.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal, 6316351

Tagasiside