Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ühisavaldus tehti 2. mail kohtumise järel Tallinnas.

Tallinn, Eesti

2. mai 2004

Meie – Eesti, Leedu ja Läti parlamentide esimehed – oleme täna kogunenud Tallinna, et üheskoos tähistada meie riikide astumist Euroopa Liitu. 1. mai on meie rahvaste jaoks ajalooline päev, sest taastatud pole mitte ainult ajalooline õiglus, vaid kindla aluse on saanud ka nägemus kindlast ja edukast tulevikust.

Kümme aastat ettevalmistusi Euroopa Liitu ja NATO-sse astumiseks on muutnud Eesti, Leedu ja Läti tugevateks demokraatlikeks riikideks ja usaldusväärseteks koostööpartneriteks. Meie püüdlused täita Kopenhaageni kriteeriume ja kooskõlastada meie seadusi ühenduse õigustikuga on kiirendanud meie riikide uuenemist. Tänu kõigile demokraatlikele jõududele, kas toetasid meid sellel raskel ja keerulisel ajajärgul, oleme jõudnud tänasesse päeva.

Me tahame tänada Euroopa Liidu institutsioone – eriti Euroopa Komisjoni ja parlamenti, kes on lahkelt jaganud meiega oma kogemusi ja teadmisi, aidates meil jõuda Euroopa Liidu tasemele. Tahaksime tänada oma kolleege parlamendiliikmeid, eriti asjaomaste parlamentaarsete ühiskomiteede liikmeid. Aitäh, et olite meile toeks!

Tihedad suhted Euroopa Liidu ja uute naabrite vahel loovad meie meelest suurepärased tingimused uute liikmesriikide uuendusprotsesside kiirendamiseks. Oleme valmis aktiivselt osalema turvalise ja püsiva Euroopa ülesehitamisel ning kinnitame oma valmisolekut jagada oma kogemusi nende riikidega, kes sooviksid järgida meie eeskuju.

Meie uus rahvusvaheline staatus viib koostöö meie parlamentide vahel uuele tasandile. Oleme alustanud arutelu meie parlamentide vahelise koostöö põhiorgani – Balti Assamblee – uuendamise viiside ja võimaluste üle. Usume ka, et Balti riikide ja Põhjamaade parlamentide vahelist koostööd on võimalik tugevdada, et saavutada ühised eesmärgid.

Ene Ergma,

Ingrida Udre

ÄŒeslovas JuršÄ“nas

Tagasiside