Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

10. augustil 2008

Jälgime suure mure ja ängistusega sündmusi Gruusias, mida praegu täie jõuga ründab Vene Föderatsiooni sõjavägi.

Kutsume rahvusvahelist üldsust otsustavalt hukka mõistma Venemaa tegevust ja viivitamatult astuma kõiki vajalikke samme sõjategevuse lõpetamiseks ning osapoolte toomiseks läbirääkimiste laua taha.  

Venemaa tegevuse õigustamine Gruusias vajadusega turvata oma kodanikke on vastuvõetamatu. Niisugused ettekäänded Gruusia vastase sõjategevuse alustamiseks sunnivad murelikult tulevikku vaatama iga riiki, mille territooriumil elab Vene kodanikke.

Me oleme mures ja pettunud Venemaa kui kõnealuse piirkonna ning kogu maailma poliitika olulise mõjutaja tegevuse ja hoiaku pärast, millel on vältimatud tagajärjed edasistele kahepoolsetele ja mitmepoolsetele suhetele selle riigiga. Venemaa sõjaline agressioon teise iseseisva riigi vastu ja tegevus, mis on vastuolus tema oma juhtide sõnadega, seavad tõsise kahtluse alla Venemaa kui partneri usaldusväärsuse ja järjekindluse.

Oleme samas veendunud, et rahvusvahelise üldsuse vastus Venemaa agressioonile Gruusias kujuneb ühtlasi usaldusväärsuse ja solidaarsuse testiks Euroopa ja Atlandi-ülestele julgeolekuinstitutsioonidele. Sellepärast kutsume me oma valitsusi kaaluma koos NATO ja Euroopa Liidu partneritega kõiki abinõusid, mis aitaksid vältida niisuguseid ründeid tulevikus. NATO ja Euroopa Liit peavad võtma endale vastutuse oma partnerite julgeoleku ja turvalisuse eest ning näitama Venemaa juhtidele, et nood ei vöi talitada oma suva järgi naaberriikidega, kus austatakse Euro-Atlandi ühiskondadele omaseid väärtusi ja põhimõtteid.

Venemaa agressioon Gruusia vastu tuleb rahvusvahelise üldsuse viivitamatu kooskõlastatud tegevuse abil peatada enne, kui hävinevad Gruusia infrastruktuur ja majandus tervikuna, mis tooks kogu piirkonnas kaasa pikaajaliste tagajärgedega humanitaarkatastroofi.

Eesti Riigikogu esimees Ene Ergma
Läti Saeima esimees Gundars Daudze
Leedu Seimase esimees Česlovas Juršėnas

Tagasiside