Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eile Riias toimunud Eesti, Läti, Leedu ja Poola Euroopa Liidu asjade komisjonide esindajate kohtumisel, kus Eestist osales Kristiina Ojuland, võeti vastu kolm ühisdeklaratsiooni, mis puudutavad olukorda Valgevenes, tööjõu vaba liikumist ja Euroopa Liidu ühist energiapoliitikat.

Valgevene olukorda puudutavas deklaratsioonis väljendavad Läti, Eesti, Leedu ja Poola parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjonid oma muret poliitilise olukorra halvenemise ning kodaniku- ja inimõiguste jätkuva rikkumise pärast Valgevenes. Deklaratsioonis mõistetakse otsustavalt hukka rünnakud massimeedia, opositsiooni esindajate, inimõiguste kaitsjate ja ühiskonna vähemuste vastu. Nelja riigi parlamendikomisjonid avaldavad oma toetust Valgevene demokraatlikele jõududele ning kutsuvad üles ka kõiki Euroopa institutsioone Valgevene demokraatiat toetama.

Tööjõu vaba liikumist puudutavas deklaratsioonis osutatakse, et tööjõu vaba liikumine on Euroopa Liidu üks aluspõhimõtteid ning osa Euroopa identiteedist, ja nende piiramine vähendab Euroopa potentsiaali. Nelja parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjonid peavad ebaõigeks olukorda, kus uute liikmesriikide kodanike õigused ja võimalused on piiratud ning kus nad tunnevad end seetõttu diskrimineerituna. Kiites ühelt poolt Soome, Hispaania ja Portugali otsust lõpetada 1. maist tööjõu vabale liikumisele seatud takistused, kutsutakse teiselt poolt üles ka kõiki teisi Euroopa Liidu riike neid piiranguid kaotama.

Euroopa Liidu ühist energiapoliitikat puudutavas deklaratsioonis toetatakse ühtse energiapoliitika väljatöötamist, ühiste Euroopa Liidu tipptasemel kõneluste pidamist energiaeksportijatega, ja eriti Venemaaga. Kahjulikuks peetakse Euroopa energiaturu killustamist ja osutatakse vajadusele integreerida seni isoleeritud riigid ja piirkonnad ühtsesse energiavõrgustikku. Toetatakse süsteemi, mis võimaldab abivajajail üle saada võimalikest energiakriisidest ja suurendab Euroopa Liidu riikide solidaarsust üksteise energiaga varustamisel.

Lähem informatsioon: Euroopa Liidu asjade komisjon, Kristiina Ojuland.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus

Tagasiside